Skip to main content
search
Informacje dla przedsiębiorców

„Pierwszy Biznes – Wsparcie w Starcie II” – niskooprocentowane pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej

By 28 września 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 28 września 2020 przez admin

Od lutego 2020 r. na terenie woj. małopolskiego realizowany jest program, w ramach którego Lubelska Fundacja Rozwoju udziela preferencyjnych pożyczek dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Z pożyczki skorzystać mogą:

• studenci ostatniego roku studiów wyższych,
• poszukujący pracy absolwenci szkoły lub uczelni wyższej do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego,
• zarejestrowani bezrobotni lub
• poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej.
Aktualna maksymalna wartość pożyczki to 100 489,60 zł  (do 20-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).
Oprocentowanie:
• 0,01 % w skali roku (0,1 stopy redyskonta weksli NBP) dla pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych oraz pożyczkobiorców będących opiekunami osób niepełnosprawnych.
• 0,03 % w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP) dla bezrobotnych, studentów ostatniego roku oraz poszukujących pracy absolwentów.
Okres spłaty: do 7 lat.
Karencja – do 12 miesięcy.
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.
W ramach Programu dostępne są również pożyczki na utworzenie stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.  Aktualna maksymalna wartość pożyczki na utworzenie miejsca pracy: 30 146,88 zł (do 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia).
Okres spłaty: do 3 lat.
Zabezpieczenie spłaty: weksel własny pożyczkobiorcy, poręczenie osób fizycznych.
Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II” to:
• brak dodatkowych opłat i prowizji,
• możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa,
• szybka decyzja o przyznaniu środków finansowych
• możliwość umorzenia pożyczki

Szczegółowe informacje:
Bank Gospodarstwa Krajowego
www.wsparciewstarcie.bgk.pl
Lubelska Fundacja Rozwoju Oddział w Krakowie
ul. Zamknięta 10, 30-554 Kraków
tel. 12 311 73 28
www.lfr.lublin.pl

Close Menu
 
14 kwietnia 2024
Skip to content