Skip to main content
search
Rodzina 500 +

Pierwszy miesiąc 500+ w gminie Zielonki – bez zakłóceń, ruszyły wypłaty

By 6 maja 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 maja 2016 przez admin

rodzina Blisko 2 tys. rodzin w naszej gminie jest uprawnionych do skorzystania z programu Rodzina 500+. W pierwszym miesiącu jego wprowadzania, czyli w kwietniu, do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach wpłynęło 1437 wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, w tym 618 drogą elektroniczną.  Świadczenia w łącznej kwocie 179 tys. 500 zł  wypłacone zostały  238 rodzinom z naszej gminy już w kwietniu. W maju planowana jest wypłata świadczeń na kwotę blisko 1 mln zł.

Wnioski rozpatrywane są przez pracowników GOPS na bieżąco, według kolejności ich złożenia. Każdy, kto jest uprawniony do uzyskania środków z programu 500+ i złożył poprawnie wypełniony wniosek, otrzyma decyzję o przyznaniu świadczenia za pośrednictwem poczty. Wnioskodawcy, którzy przysłali błędnie wypełnioną lub niekompletną dokumentację, o konieczności uzupełnienia lub poprawienia jej również są informowani, zarówno tradycyjnie, pocztą, jak i drogą elektroniczną.

Realizacja programu przebiega sprawnie i bez zakłóceń. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w pierwszych dwóch tygodniach jego wdrażania działał w wydłużonych godzinach pracy. Ponadto pracownicy GOPS byli również do Państwa dyspozycji w dwie pierwsze soboty kwietnia. Słabą stroną obsługi rządowego projektu okazały się systemy elektroniczne Nie wszystkie weryfikowały poprawność składanych wniosków, w efekcie znaczna część dokumentów wysłanych elektronicznie obarczona jest błędami, uniemożliwiającymi ich sprawne rozpatrzenie. Wśród najczęstszych nieprawidłowości  pracownicy ośrodka wymieniają: błędnie wypełnione rubryki, brak wskazania pierwszego dziecka w składzie rodziny; w przypadku wnioskowania o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci; nieuwzględnienie małżonka w składzie rodziny; wskazywanie adresu zameldowania zamiast adresu zamieszkania; bywa również, że wnioski trafiają pod niewłaściwy adres  np. do Zielonek zamiast do Zielonki pod Warszawą.

Wszyscy uprawnieni do skorzystania ze środków programu Rodzina 500+,  którzy jeszcze nie złożyli wniosku, mogą zrobić to w stałych godzinach pracy GOPS, tj. w poniedziałki od 9.00 do 17.00, od wtorku do piątku od 7.45 do 15.45, a także w wersji elektronicznej za pośrednictwem platform PUE ZUS, Emp@tia, ePUAP epuap.gov.pl/wps/portal oraz bankowości elektronicznej. Warto zrobić to do 1 lipca włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od kwietnia br. Prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie wniosków złożonych po 1 lipca będzie ustalane od miesiąca, w którym został złożony wniosek, już bez wyrównania.
Dział Świadczeń Rodzinnych GOPS, red. KŁK

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content