Skip to main content
search
Aktualności

Podsumowanie realizacji programu „Rodzina 500+” w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

By 14 lutego 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 14 lutego 2017 przez admin

W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. na dziennik podawczy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach wpłynęło 2.039 wniosków o świadczenie wychowawcze, z czego 824 w formie elektronicznej. Rozpatrzonych zostało 2.013 wniosków o świadczenie wychowawcze, natomiast 26 wniosków przekazano do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie w celu rozstrzygnięcia przez Marszałka Województwa Małopolskiego czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  łącznie wydano 2.036 decyzji, z czego 87 odmawiających przyznania prawa do świadczenia wychowawczego.  Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 10.494.348,70 zł.

 Obecnie wnioski są realizowane w systemie miesięcznym według następujących zasad:

jeśli wnioski zostaną złożone do 10 dnia miesiąca włącznie, to decyzja i wypłata nastąpią do końca tego miesiąca, natomiast, gdy wnioski złożone będą po 10 dniu danego miesiąca, wówczas decyzja i świadczenia trafią do rodziców do końca kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony. Aktualnie trwający okres zasiłkowy kończy się w dniu 30 września 2017 r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 rozpoczynający się od 01 października 2017 r. będą przyjmowane od 01 sierpnia 2017 r.

Realizacja wypłat „500+” w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. z podziałem na sołectwa Gminy Zielonki:

Lp.

Sołectwo

Kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych

Ilość złożonych wniosków

 1.

Batowice

147.366,80

28

 2.

Bibice

1.938.861,30

389

 3. 

Bosutów-Boleń

375.322,80

72

 4.

Brzozówka

290.616,80

55

 5.

Dziekanowice

331.900,00

67

 6.

Garlica Duchowna

105.887,10

19

 7.

Garlica Murowana

198.000,00

38

 8.

Garliczka

167.128,60

26

 9.

Grębynice

259.400,00

46

 10.

Januszowice

148.796,30

30

 11.

Korzkiew

116.500,00

21

 12.

Osiedle Łokietka

445.443,10

92

 13.

Owczary

421.749,20

83

 14.

Pękowice

337.998,50

59

 15.

Przybysławice

350.688,80

68

 16.

Trojanowice

457.396,60

82

 17.

Węgrzce

1.086.516,90

221

 18.

Wola Zachariaszowska

420.392,70

75

 19.

Zielonki

2.894.383,20

568

Podsumowanie

10.494.348,70

2.039

Close Menu
 
17 lipca 2024
Skip to content