Skip to main content
search
Statystyka

Podsumowanie VIII Kadencji Samorządu Gminy Zielonki 2018-2024

By 18 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 marca 2024 przez AO

Szanowni Państwo,

Chcemy żyć w czystym i zadbanym otoczeniu. Chcemy mieć dobrą infrastrukturę społeczną i techniczną. Chcemy, by nasze nieruchomości zyskiwały, a nie traciły na wartości. Chcemy, by szkoły i przedszkola spełniały oczekiwania nasze i naszych dzieci. Chcemy mieć w miejscu zamieszkania tereny do rekreacji i wypoczynku. Ostatnie ponad pięć lat kadencji samorządu 2018–2024, to czas, w którym czyniliśmy starania i zrealizowaliśmy zadania, by początkowe deklaracje i plany w jak najwyższym stopniu zamienić na pilnie wówczas oczekiwane efekty, tworząc z naszej gminy miejsce przyjazne mieszkańcom i środowisku, miejsce, w którym coraz wygodniej się mieszka, pracuje i wypoczywa.  Przekazuję Państwu informacje o zrealizowanych w tym czasie zadaniach, przedsięwzięciach i inicjatywach, mających istotny wpływ na otoczenie, w którym mieszkamy.

W mijającej kadencji zrealizowaliśmy bardzo duże przedsięwzięcia kubaturowe. Oddaliśmy do użytku segment dydaktyczny z basenem szkolnym i salą teatralną w Zielonkach oraz w Bibicach. Wybudowaliśmy kompleks szkolno-przedszkolny w Przybysławicach z salą gimnastyczną, basenem szkolnym, salą teatralną wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu i przebudową odcinka drogi wojewódzkiej 794 w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły. Po długoletnich staraniach działa fotoradar, który zapewne wpłynie na bezpieczeństwo dzieci w tym rejonie. Wybudowaliśmy również hale łukową dla klubu TS Węgrzce, zaplecze sanitarne z salą dla sołectwa Pękowice, zagospodarowaliśmy teren komunalny przy ul. Lawendowej w Zielonkach wraz z budową budynku dla sołectwa Osiedle Łokietka. Wybudowaliśmy również nowoczesną remizę dla OSP Bosutów, a nowe zaplecze zyskał teren rekreacyjny w Garliczce.

Remontowaliśmy i wyposażaliśmy budynki sołeckie. Doposażyliśmy jednostki OSP w nowy sprzęt i samochody. Przez całą kadencję inwestowaliśmy w drogi gminne, odwodnienia, nowe sieci kanalizacyjne, nowe sieci wodociągowe i nowe połączenia wodno-kanalizacyjne z Krakowem dla zapewnienia w przyszłości bezpieczeństwa ciągłości zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

Olbrzymim wyzwaniem, jakie stało w 2018 r. przed samorządem gminy Zielonki były sprawy projektowania i realizacji Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) i nowej Trasy Wolbromskiej. Przypilnowaliśmy przy tych inwestycjach interesów gminy, mieszkańców i właścicieli wywłaszczanych gruntów. Pierwsze dwa odcinki Trasy Wolbromskiej zostały już oddane do użytku wraz z drogami serwisowymi, a POK wraz z około 20 km dróg serwisowych są już w ostatnim stadium realizacji i w tym, 2024 r. będą udostępnione mieszkańcom.

W okresie ponad pięciu lat dofinansowaliśmy wymianę ponad 1000 kopciuchów, dzięki czemu powietrze w naszych miejscowościach znacznie się poprawiło. Potwierdzają to raporty z 32 czujników Airly rozmieszczonych na terenie całej gminy.

Mijająca kadencja to także walka z pandemią, z której wyszliśmy obronną ręką. Zaplanowane inwestycje nie zostały wstrzymane. Od dwóch lat mamy wojnę na Ukrainie. Stanęliśmy przed olbrzymim wyzwaniem przyjęcia uchodźców. Mieszkańcy, urząd, jak i jednostki organizacyjne, fantastycznie poradzili sobie z przyjęciem ich do domów i bazy komunalnej. W szczytowym okresie na terenie gminy przebywało blisko 2500 uchodźców. Nasze szkoły i przedszkola zorganizowały naukę dla ukraińskich dzieci.

Nasze wspólne sukcesy były i są możliwe dzięki wieloletniej dobrej współpracy mieszkańców, radnych, sołtysów i stowarzyszeń oraz konsekwentnej polityce inwestycyjnej. Oprócz wyróżnień w wielu rankingach najważniejsza jest marka gminy Zielonki. Konsekwentnie udaje nam się ją budować. Ważne, abyśmy o nią nadal dbali. Od jej postrzegania zależny m.in. wartość naszych nieruchomości dzisiaj i jutro.

Każdego z Państwa, kto jest zainteresowany bardziej szczegółową informacją o finansach gminy Zielonki, zachęcam do odwiedzenia naszego Biuletynu Informacji Publicznej, w zakładce „Sprawozdania kadencyjne samorządu gminy Zielonki”. Znajdą tam Państwo coroczne sprawozdania uwzględniające wszystkie, szeroko opisane dochody i wydatki gminy oraz realizowane zadania roczne i wieloletnie. Dziękuję wszystkim bez wyjątku, za pracę i współpracę na rzecz rozwoju gminy Zielonki w mijającej kadencji 2018–2024.

Wójt Gminy Zielonki
Bogusław Król

 

Podsumowanie VIII Kadencji Samorządu Gminy Zielonki 2018-2024 (pdf. 25,3 MB)

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content