Skip to main content
search
Aktualności

Pomoc dla rolników, których gospodarstwa zostały poszkodowane w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2022 r.

By 20 października 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 20 października 2022 przez BL

Informujemy, iż 13 października 2022 r, Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem:
1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej;
2) wysokość pomocy udzielonej przez powiatowe biura ARiMR będzie wynosiła do:
– 10 000 zł, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej;
– 5 000 zł w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1% średniej produkcji rolnej;
– termin składania wniosków o udzielenie pomocy do ARiMR określono do 15 listopada 2022 r.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o powiadomienie rolników w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o wydłużeniu do 31 października 2022 r. terminu składania wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy w 2022 r. oraz o terminie składania wniosków do ARiMR o udzielenie pomocy. Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą należy składać za pomocą publicznej aplikacji, która wraz z instrukcją postępowania, dostępna jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej gov.pl

Do wniosku o udzielenie pomocy składanego do ARiMR należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego lub w przypadku suszy, wydruk protokołu oszacowania szkód lub wydruk kalkulacji oszacowania szkód z ww. aplikacji publicznej.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content