Skip to main content
search
Wiadukt w Batowicach

Porozumienie w sprawie budowy wiaduktu w Batowicach podpisane

By 13 czerwca 20179 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 przez AO

DSC0006213 czerwca 2017 r. w siedzibie stowarzyszenia Metropolia Krakowska prezydent Krakowa i prezes zarządu stowarzyszenia Jacek Majchrowski, wicestarosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, członek zarządu powiatu Arkadiusz Wrzoszczyk oraz wójt gminy Zielonki Bogusław Król podpisali uroczyście trójstronną umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania projektu pn. „Budowa wiaduktu nad torami łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego planowanego do realizacji w ramach poddziałania 7.1.2 Drogi Subregionalne – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Całkowita wartość projektu to ponad 18,31 mln zł z czego dofinansowanie ze środków funduszy europejskich pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wyniesie 5,88 mln zł. Gmina Zielonki jest partnerem wiodącym projektu budowy wiaduktu, w ramach wcześniejszego, osobnego, porozumienia była odpowiedzialna też za przygotowanie projektu wiaduktu. 

Konferencję prasową towarzyszącą podpisaniu umowy prowadził dyrektor biura stowarzyszenia Daniel Wrzoszczyk. Wójt gminy Zielonki przedstawił skrótowo historię zamierzenia i jego powiązania z istniejącym układem drogowym, ale również z przyszłym czyli Północną Obwodnicą Krakowa.
Przedmiotem umowy pomiędzy Krakowem, Powiatem Krakowskim, a Gminą Zielonki jest realizacja wspólnej inwestycji budowlanej polegającej na budowie nowego łącznika (wiaduktu ponad torami kolejowymi) pomiędzy skrzyżowaniem ul. Piasta Kołodzieja z ul. Powstańców w Krakowie, a drogą powiatową nr 2156K  w Gminie Zielonki, budowie chodników, ścieżek rowerowych, remoncie zjazdów indywidualnych i publicznych;  przebudowie skrzyżowania ul. Piasta Kołodzieja z ul. Powstańców na rondo turbinowe; budowie nowego ronda Północnego na styku wiaduktu kolejowego i projektowanego łącznika. W zakresie znajduje się także budowa ronda na drodze powiatowej nr 2156K oraz budowa zatok autobusowych. Przebudowie ulegną także ul. Piasta Kołodzieja, ul. Powstańców oraz droga powiatowa nr 2156K na odcinkach dojazdów do projektowanych rond. Rozbudowa układu drogowego ma na celu poprawę warunków bezpieczeństwa oraz płynności ruchu na tym odcinku drogi, z uwzględnieniem skrzyżowań z ulicami poprzecznymi. Inwestycja umożliwi również bezpieczne poruszanie się pieszych oraz rowerzystów wzdłuż projektowanych ulic. Wiadukt będzie przekraczał linię kolejową nr 95 relacji Kraków Mydlniki – Podłęże w km 11+397 oraz linię kolejową nr 08 relacji Warszawa – Kraków w km 312+617. Przedmiotowe linie dwutorowe kolejowe przebiegają w wykopie ze skarpami gruntowymi.
Projekt jest jednym z kilkudziesięciu przedsięwzięć służących poprawie dostępności komunikacyjnej Metropolii Krakowskiej realizowanym w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Strategia ZIT wdrażana jest przez 15 gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w ramach Strategii ZIT planowane jest między innymi wybudowanie do końca 2021 r. ponad 20 parkingów P+R, przebudowanie 17 km lokalnych dróg dojazdowych łączących Kraków z gminami ościennymi oraz wybudowanie około 100 km ścieżek rowerowych.
Wiele jest takich miejsc, gdzie musimy współpracować, by w systemie komunikacyjnym połączyć się z innymi gminami, będzie budowane około 100 km ścieżek rowerowych w związku z tymi inwestycjami, które będą także łączyć Kraków i sąsiednie gminy. To spowoduje, że rowerzyści będą mogli sobie jeździć po całym obszarze z zadowoleniem. Ten wiadukt jest bardzo ważną inwestycją, do którego podchodziliśmy od wielu lat, teraz finalizujemy. Wiadukt jest nie tylko wąski, stwarzający wąskie gardło, ale jest też w takim stanie technicznym, że wypadałoby go zmienić, ten nowy wiadukt będzie szerszy, dający większą przepustowość, także z ciągami pieszymi, których do tej pory na tym wiadukcie nie było. Gmina Kraków wkłada w ten projekt ok. 7 mln złotych, 1 mln 200 w tym roku, prawie 2 mln w przyszłym i resztę ok. 4 mln w 2019 roku – mówił prezydent Krakowa.
Budowa tego wiaduktu i całego ciągu komunikacyjnego związana z tą inwestycją jest bardzo ważna również z punktu widzenia powiatu krakowskiego, dlatego też od samego początku włączaliśmy się w to zadanie. Powiat krakowski sfinansował koszty dokumentacji, jesteśmy w stałej współpracy zarówno z gminą Zielonki jak i miastem Krakowem. Jako powiat krakowski dostrzegamy swoją bardzo istotną rolę, nie tylko finansową (powiat krakowski to jest 4,5 mln zł plus niebagatelna kwestia wykupu gruntów pod tą inwestycję), ale również inne kwestie organizacyjne, instytucjonalne – stwierdził wicestarosta Wojciech Pałka.
Kilkanaście miesięcy mamy na stworzenie warunków przejezdności, a problemów związanych z realizacją będzie na pewno wiele, jest to na styku dwóch powiatów, na terenie zamkniętym kolejowym, w obszarze linii wysokiego napięcia, linii gazowej magistralnej Kraków- Śląsk, stąd bieżąca współpraca jest niezbędna, uregulowaliśmy to precyzyjnie w umowie partnerskiej i mamy pełną determinację, żeby do końca 2018 roku udało się rzeczowo zadanie zrealizować a do połowy 2019 pomyślnie rozliczyć, również środki unijne, które są wsparciem – podsumował wójt B. Król.
Red.

DSC00056
DSC00043
DSC00038

 

Do pobrania:
prezentacja
projekt techniczny

Wiadukt Batowice orientacja

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content