Skip to main content
search
Aktualności

Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

By 5 czerwca 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 czerwca 2020 przez admin

GOPS ZielProjekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach pn. „Przemoc – bądź świadomy nie zielony.  PROFILAKTYKA DOBRA TAKTYKA”  przygotowany w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” – edycja 2020 uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W lutym 2020 roku został złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach wniosek o dofinansowanie projektu w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – edycja 2020”.

W ogłoszonym przez Ministerstwo konkursie na powyższe zadanie Gmina Zielonki przeszła pomyślnie przez dwa konkursowe etapy. Pierwszy etap wojewódzki, do którego zakwalifikowało się wyłącznie 10 projektów z całej Małopolski oraz drugi etap ogólnopolski, w którym z wyłonionych 10 małopolskich projektów dofinansowanie otrzymały 4. Projekt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach, został oceniony najwyżej spośród ww. 4 Gmin z terenu województwa małopolskiego.  Łącznie dofinansowanie otrzymały 74 jednostki z całej Polski.

Projekt pod nazwą „Przemoc – bądź świadomy nie zielony.  PROFILAKTYKA DOBRA TAKTYKA”, na który uzyskano z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację 40 500,00 zł zakłada szereg działań związanych z profilaktyką, skierowanych do dzieci i młodzieży, rodziców, seniorów a także społeczności lokalnej i pracowników służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Warsztaty samoobrony WenDo, warsztaty dla uczniów w szkołach podstawowych, spotkania profilaktyczne dla seniorów, rodzinny piknik, pokazy filmowe w ramach kina letniego oraz konferencja szkoleniowa – to tylko część działań zaproponowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonkach.

Celem projektu jest między innymi podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz promowanie prawidłowych wzorców zachowania wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz wzmocnienie współpracy między instytucjami. Rozwój działań profilaktycznych w kierunku budowania właściwych relacji interpersonalnych, pozytywnego kształtowania wizerunku własnej osoby oraz zapobieganie powielaniu złych i propagowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich a także wzrost świadomości społecznej wydaje się być kluczem do zmniejszenia zjawiska przemocy w rodzinie.

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content