Skip to main content
search
Zachodnia Obwodnica Zielonek

Przetarg na budowę odcinka Trasy Wolbromskiej – zachodniej obwodnicy Zielonek

By 30 sierpnia 20196 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

TW Przetarg28 sierpnia 2019 r. ogłoszony został przetarg na fragment tzw. Trasy Wolbromskiej, czyli część zachodniej obwodnicy Zielonek. Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 będzie wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Przetarg prowadzi ZDW. Droga połączy ul. Pachońskiego w Krakowie z węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach. Długość dwujezdniowej drogi klasy G to 2,2 km

Przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Do wykonania jest m.in. kompletna dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a także roboty budowlane – powstanie dwujezdniowej drogi klasy G (po dwa pasy ruchu dla każdego z kierunków jazdy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czas na złożenie ofert mija 1 października 2019 r. Zadanie ma być gotowe do 30 czerwca 2023 roku. Zamawiający planuje zgłosić inwestycję do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w podziale na dwa zadania. Pierwsze z nich obejmuje odcinek trasy od ul. Pachońskiego do granicy miasta z gminą Zielonki wraz z łącznikiem do ul. Glogera w Krakowie z drogi wojewódzkiej nr 794 i rozbudową ul. Glogera. Drugie zadanie dotyczy odcinka od granicy Krakowa z gminą Zielonki do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa w miejscowości Zielonki. Oba zadania to tzw. odcinek południowy zachodniej obwodnicy Zielonek – umożliwiający komunikację POK z miastem Krakowem.  Ogłoszenie o przetargu

Przetarg nie obejmuje odcinka północnego zachodniej obwodnicy Zielonek – od węzła z POK do Trojanowic w gminie Zielonki, który umożliwiłby wjazd na POK również z terenów położonych na północ od miasta Krakowa, nie powodując konieczności wjazdu do miasta i odciążając jednocześnie drogę wojewódzką 794 wraz z centrum miejscowości Zielonki z wzmożonego ruchu tranzytowego w kierunku miasta Krakowa.

Przypomnijmy, że Północna Obwodnica Krakowa to inwestycja Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad łącząca węzeł Modlnica z węzłem Kraków – Mistrzejowice. Ma powstać do 2023 roku, umowę na jej budowę podpisano 13 listopada 2018 r. Długość POK to 12,4 km, z czego 6,7 km biegnie po terenie gminy Zielonki, przez 6 miejscowości: Zielonki, Bibice, Węgrzce, Bosutów, Dziekanowice, Batowice. Na trasie powstaną 3 węzły: Zielonki (węzeł zespolony na skrzyżowaniu POK z ulicami: Na Zielonki, Ks. Adama Zięby, Waliszewskiego, Na Popielówkę i projektowaną Trasą Wolbromską), Węgrzce (skrzyżowanie z drogą Krajową nr 7), Batowice (skrzyżowanie z drogą powiatową 1256K), oraz 3 tunele – pod miejscowością Zielonki i rzeką Prądnik, pod wzgórzem w Batowicach i na terenie Krakowa pod wzgórzem „Syberia”, a także 27 obiektów mostowych i 20 km dróg zbiorczych dojazdowych. Jezdnia dla każdego z kierunków ruchu będzie miała po 3 pasy ruchu. Wykonawcą drogi ekspresowej S52 będzie wyłonione w przetargu konsorcjum firm: tureckiej Gulermak i polskiej Mosty Łódź. Koszt zaprojektowania i wykonania zadania to 1,428 mld zł.

 

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content