Skip to main content
search
Aktualności

Punkty PSZOK otwarte od marca

By 1 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 1 marca 2024 przez KB

Od 2 marca w każdą sobotę w godzinach 10.00 – 18.00 wznawiają swoją działalność Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Są one zlokalizowane: w Węgrzcach przy ul. B5 na terenie przy boisku sportowym oraz w Zielonkach na granicy z Trojanowicami (obok sklepu Lewiatan). Odpady można oddać w punkcie PSZOK za okazaniem karty do Punktów PSZOK, która jest potwierdzeniem wnoszenia opłaty za śmieci.

Do punktów PSZOK mieszkańcy mogą oddawać bez dodatkowej opłaty: tworzywa sztuczne, papier, szkło, elektrośmieci, wielkogabaryty. Odpady budowlane i rozbiórkowe (limit 200 kg/rok z jednej nieruchomości, powyżej 200 kg oplata 2 zł za kg), i zużyte opony (limit 4 szt./rok z jednej nieruchomości, powyżej 4 szt. opłata 2 zł za kg), w przypadku odpadów biodegradowalnych opłata wynosi 2 zł za każdy przywieziony kg.

Te podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą (tj. sklepy, lokale gastronomiczne, zakłady fryzjerskie, warsztaty samochodowe itp.) mają obowiązek posiadania indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Takie podmioty nie mają możliwości skorzystania z PSZOK.

Gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkaniowe i część na działalność gospodarczą ich właściciele powinni uiszczać do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną deklaracją. Prócz tego należy zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym na część nieruchomości, na której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Więcej informacji na temat gospodarki odpadami udziela Referat Niskiej Emisji i Odpadów Urzędu Gminy Zielonki pod numerem telefonu 12 285 08 05 wew. 311, 312, 313.

Referat Niskiej Emisji i Odpadów

Close Menu
 
19 kwietnia 2024
Skip to content