Skip to main content
search
Aktualności

Raport jakości powietrza Airly dla gminy Zielonki 2017 r. vs. 2021 r.

By 4 października 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 października 2021 przez admin

1Raport jakości powietrza dla gminy zielonki 2017vs2021 02Przedstawiamy Państwu raport jakości powietrza przygotowany przez firmę Airly, będący porównaniem stanu powietrza na terenie gminy Zielonki z roku 2017 do roku 2021. Sieć sensorów jakości powietrza pojawiła się na terenie gminy Zielonki w grudniu 2016 roku. Gmina Zielonki była pierwszym samorządem w Polsce, który zakupił sensory i na terenie 19 miejscowości gminy zaczął monitorować jakość powietrza za pomocą kilkudziesięciu urządzeń Airly. Raport opracowany przez firmę Airly porównuje zatem pierwsze posiadane dane z sezonu grzewczego – odczyty ze stycznia, lutego, marca i kwietnia 2017 r. do analogicznych danych z bieżącego roku, czyli  stycznia – kwietnia  2021 r. W “Raporcie jakości powietrza Airly dla gminy Zielonki 01.- 04.2017 r.  vs. 01. – 04.2021 r.” znajdziecie Państwo szczegółowe wyniki pomiarowe z 26 sensorów dla tych samych lokalizacji z 2017 i 2021 r.
W raporcie Airly czytamy: „Porównując dane ze stycznia, lutego, marca i kwietnia 2017 r. z danymi z analogicznych miesięcy roku 2021 widać wyraźną poprawę jakości powietrza na terenie całej Gminy Zielonki na przestrzeni ostatnich czterech lat – największą w miesiącu styczniu: emisję PM 2,5 zredukowano o 57%, a PM10 o 53%.” Jak informują autorzy raportu „Pomimo podobnych temperatur odnotowano olbrzymie różnice w wysokości pomiarów pyłów zawieszonych”. Czytamy też: „Kwiecień daje wytchnienie i możliwość wzięcia głębokiego oddechu bez obaw. Niestety pozostałe miesiące nadal pozostawiają sporo do życzenia. Takie zanieczyszczenie, jakie możemy obserwować w pierwszym kwartale roku, może znacząco wpływać na jakość życia”. „Jednak, jak wynika z analizy porównawczej na przestrzeni 4 lat, emisję PM 2.5 i PM10 na całym terenie Gminy Zielonki w 4 badanych miesiącach udało się zredukować o ponad 25%, a w miesiącu o najwyższym stężeniu mierzonych zanieczyszczeń, w styczniu, o ponad 50%. Można wnioskować, iż wpływ na tę poprawę miał szereg działań podjętych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego – samorząd Gminy Zielonki – mających na celu poprawę jakości powietrza.”

W omawianym w raporcie okresie (01.2017 r. – 04.2021 r.) na terenie gminy Zielonki m.in. zlikwidowano w domach mieszkańców 524 piece węglowe z dofinansowaniem w ramach programów „Obniżenie niskiej emisji w gminie Zielonki” i PONE; od 2017 r. prowadzono systematyczne kontrole pieców (również z użyciem dronów) i edukację ekologiczną. W Urzędzie Gminy zatrudniono ekodoradców, utworzono Punkt Konsultacyjno-Informacyjny rządowego programu Czyste Powietrze; stworzono program osłonowy dofinansowujący w 100% wymianę pieców ubogim energetycznie mieszkańcom; a także dofinansowano montaż 194 instalacji OZE w domach mieszkańców. Przeprowadzono też termomodernizację 5 budynków użyteczności publicznej wraz z montażem na nich odnawialnych źródeł energii, OZE zamontowano też na 3 nowo wybudowanych budynkach użyteczności publicznej.
Zachęcamy do zapoznania się z „Raportem jakości powietrza Airly dla gminy Zielonki 01. – 04.2017 r.  vs. 01. – 04.2021 r.”. Podano w nim szczegółowe dane porównawcze dla lat 2017 i 2021 dla każdego z 26 sensorów Airly, obejmujące średnie miesięczne stężenia pyłów PM 2.5, PM10 oraz średnie temperatury powietrza. Punkty pomiarowe na terenie gminy Zielonki podano w nim w podziale na 3 rejony – Rejon południowy, obejmujący miejscowości: Bibice, Garlica Murowana, Pękowice, Trojanowice, Zielonki (dane z 13 czujników); Rejon północny, obejmujący miejscowości: Grębynice, Brzozówka, Owczary, Korzkiew, Przybysławice,  Januszowice, Garliczka, Garlica Duchowna, Wola Zachariaszowska (dane z 6 czujników) oraz  Rejon wschodni, obejmujący miejscowości: Węgrzce Batowice, Bosutów, Boleń, Dziekanowice (dane z 7 czujników).

Raport jakości powietrza Airly dla gminy Zielonki 01. – 04.2017 r. vs. 01. – 04.2021 r.

FILM: Od października do grudnia 2016 r. w gminie Zielonki stworzono sieć monitoringu jakości powietrza

2Raport jakości powietrza dla gminy zielonki 2017vs2021 08
3Raport jakości powietrza dla gminy zielonki 2017vs2021 07
4Raport jakości powietrza dla gminy zielonki 2017vs2021 10
5Raport jakości powietrza dla gminy zielonki 2017vs2021 09
Grafiki stanowią wycinki “Raportu jakości powietrza Airly dla gminy Zielonki 01.- 04.2017r.  vs. 01. – 04.2021r.”
Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content