Skip to main content
search
Aktualności

Rekrutacja do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025

By 22 stycznia 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 stycznia 2024 przez AO

Zarządzeniem nr 5/2024 z dnia 12 stycznia 2024 r. Wójt Gminy Zielonki ustalił terminy rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Termin przyjmowania wniosków o przyjęcie dzieci do klasy I szkoły podstawowej zamieszkałych poza obwodem szkolnym danej szkoły został ustalony przez Wójta Gminy Zielonki na dzień od 28 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r.

Zapisy/zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły do klasy I szkoły podstawowej odbędą się w dniach: od 29 stycznia do 9 lutego 2024 r.

Wzór zgłoszenia o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz wzory oświadczeń o miejscu zamieszkania znajdują się na stronie BIP Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zielonkach w zakładce ”Rekrutacja do klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025″.

Jednocześnie informujemy, że po zakończeniu przyjmowania przez szkoły podstawowe zapisów/zgłoszeń do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły i w sytuacji gdy pozostaną wolne miejsca ww. klasie, Dyrektor danej szkoły podstawowej ogłasza rekrutację do klasy I na rok szkolny 2024/2025.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 obowiązują kryteria i liczby punktów przyjęte Uchwałą Nr XXV/18/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zielonki, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej.

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content