Skip to main content
search
Aktualności

Rekrutacji do oddziałów dzieci 6-letnich w Samorządowym Przedszkolu w Zielonkach na rok szkolny 2024/2025

By 26 lutego 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 26 lutego 2024 przez AO

Informujemy, że na wniosek rodziców oraz zgodnie z art. 304 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.) organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach oraz Dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Zielonkach podjął decyzję, aby oddziały dzieci sześcioletnich znajdowały się w ww. Przedszkolu. Wspomniany powyżej przepis nakłada na organy prowadzące szkoły podstawowe, w których zorganizowano oddziały przedszkolne, obowiązek dostosowania lokali, w których zorganizowano te oddziały, do warunków określonych w art. 126 ust. 1-3 Prawo oświatowe do dnia 31.08.2024 r.

W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach nie będzie ogłaszał rekrutacji do oddziałów dzieci sześcioletnich na rok szkolny 2024/2025. Rekrutację dzieci 6-letnich na rok szkolny 2024/2025 przeprowadzi Samorządowe Przedszkole w Zielonkach. Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu procesu rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola w Zielonkach w zakładce Rekrutacja do Przedszkola.

Natomiast rodzice dzieci 5-letnich uczęszczających w roku szkolnym 2023/2024 do Samorządowego Przedszkola w Zielonkach nie biorą udziału w procesie rekrutacji, składają oni jedynie deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 w terminie od 26 lutego 2024 r. do 1 marca 2024 r. w siedzibie ww. przedszkola.

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content