Skip to main content
search
Aktualności

Smart wieś

By 27 listopada 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 listopada 2023 przez KB

W ramach projektu “Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”, realizowanego przez Stowarzyszenie “Perła Pękowic”, powstały cztery koncepcje Inteligentnych Wsi. Te koncepcje zakładają skuteczne rozwiązywanie lokalnych problemów przy wykorzystaniu dostępnych zasobów na danym obszarze. Wszystko to ma być osiągnięte poprzez innowacyjne działania, w tym cyfrowe, mające na celu zapewnienie trwałych efektów realizacji projektu, ale przede wszystkim uczynienie naszej gminy bardziej atrakcyjną dla mieszkańców.

Koncepcje te zostały opracowane na podstawie analizy obszarów oddziaływania, co było możliwe dzięki przeprowadzonym spotkaniom i badaniom w czterech sołectwach Gminy Zielonki: Pękowice, Bibice, Węgrzce i Zielonki. Obecnie projekty wdrażające opracowane koncepcje znajdują się na ostatnim etapie przygotowań. W poszczególnych sołectwach wdrażane będą poszczególne działania.

W Sołectwie Pękowice „Bajkowy Domek” zostanie poddany digitalizacji, aby umożliwić jego zwiedzanie docelowo w formule online. Takie działanie wpłynie znacząco na poprawę promocji  i wizerunku gminy.

W Sołectwie Węgrzce realizowane będzie zadanie mające na celu ułatwienie poruszania się po wsi alternatywnymi środkami transportu poprzez rozwój infrastruktury dedykowanej dla rowerów oraz UTO – Urządzeń Transportu Osobistego.

W sołectwie Bibice, podobnie jak w Pękowicach, projekt opierać się będzie o digitalizację, ale Izby Pamięci. Tworzenie tego typu archiwum jest istotne dla zachowania tożsamości lokalnej i pozytywnie wpłynie znacząco na poprawę promocji i wizerunku całej gminy.

W sołectwie Zielonki realizowany będzie projekt edukacyjno-integracyjny skierowany dla mieszkańców Sołectwa. Dokładna tematyka póki co nie jest znana, ale wiadomo, że będzie multimedialnie, ciekawie i międzypokoleniowo.

Różnorodność potrzeb sołectw z jednej gminy daje obraz potrzeby wdrażania koncepcji Inteligentnych Wsi, które są narzędziem wspierającym rozwój lokalny na obszarach wiejskich.

Działanie realizowane na podstawie programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich – konkurs NOWEFIO 2021, ogłoszony przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – zadanie pn. “Wsi cyfrowa, wsi wesoła, czyli jak sprawić, aby polska wieś była smart, a ludzie żyli szczęśliwiej”.

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content