Skip to main content
search
Aktualności

Spotkanie w sprawie suchych zbiorników przeciwpowodziowych

By 8 marca 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 8 marca 2024 przez Marek Skiba

7 marca odbyło się spotkanie informacyjne w sprawie projektowania suchych zbiorników w gminie Zielonki. Wzięli w nim udział dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Wojciech Kozak i jego zastępca Radoław Radoń, wójt gminy Zielonki Bogusław Król, przewodniczący rady gminy Zielonki Mirosław Golanko oraz radni i sołtysi.

Gmina Zielonki w latach 2020-2022 odbyła wiele spotkań i negocjacji z Ministerstwem Infrastruktury oraz Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Krakowie, których celem było wypracowanie kompromisu dotyczącego budowy suchych zbiorników na terenie gminy Zielonki. Zleciła także opracowanie niezależnej, eksperckiej i wielowariantowej analizy zbiorników przeciwpowodziowych w trzech lokalizacjach. Są to zbiorniki na rzece Prądnik w miejscowości Zielonki-Pękowice-Trojanowice, na rzece Garliczka w miejscowości Garlica Murowana oraz na rzece Sudół Dominikański w miejscowości Węgrzce. Planowane zbiorniki mają być naturalne, ziemne, które w okresie bez powodzi będą służyły jako tereny zielone. Budowa zbiorników ma za zadanie spłaszczanie wezbrań wód w centrum miejscowości Zielonki oraz w rejonie Podskala.

— Dziś najistotniejsze są deklaracje, bo chcemy doprowadzić do sporządzenia właściwej dokumentacji środowiskowo-budowlanej, żeby można było zrealizować zadania i jak najszybciej ochronić gminę Zielonki przed permanentnym zalewaniem. – mówił podczas spotkania wójt gminy Zielonki Bogusław Król. — Dzisiejsze spotkanie ma na celu uzyskanie deklaracji, możliwości znalezienia znacznych środków finansowych, na to aby to zadanie mogło zostać zaprojektowane i zrealizowane

Prace związane z suchymi zbiornikami trwają. Jak poinformował zastępca dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Radosław Radoń obecnie opracowywana jest koncepcja suchych zbiorników, która będzie gotowa do konsultacji na przełomie maja i kwietnia. Drugą ważną kwestią będzie pozyskanie środków na realizację tego zadania. Spotkanie z przedstawicielami Banku Światowego w sprawie finansowania tego przedsięwzięcia ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Według deklaracji Dyrektora W. Kozaka zbiorniki powinny być realizowane tj. proces dokumentacyjno-uzgodnieniowy, a następnie sama ich budowa w ciągu najbliższych 3 lat.

KB

Poniżej prezentujemy zdjęcia w tego spotkania.

 

Close Menu
 
18 kwietnia 2024
Skip to content