Skip to main content
search
Aktualnosci organizacje spoleczne

Sprawozdanie z konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Zielonki

By 16 października 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 października 2015 przez admin

Sprawozdanie z konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz.  1536 ze zm.) na 2012 roku”. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.). Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 215/2012 Wójta Gminy Zielonki z dnia 17 października 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”.

Ogłoszenie o terminie konsultacji wraz z projektem Programu zostało zamieszczone w dniu 17 października 2012 roku na stronie internetowej Gminy Zielonki oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.
Konsultacje odbyły się w dniach od 26 października do 2 listopada 2012 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które można było przekazać do dnia 2 listopada 2012 roku. Uwagi do Programu można było wysłać pocztą lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: 
ankieta@zielonki.pl  (decydowała data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę e – mail).
W wyznaczonym terminie wpłynęła tylko jedna opinia, która nie wnosiła żadnych uwag do Programu Współpracy. Wójt przedstawił jego ostateczną wersję Radzie Gminy Zielonki, która zaakceptowała przedstawiony projekt i dnia 22 listopada 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie: Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2013.
Przedmiotowa uchwała będzie do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki. 

Program Współpracy na rok 2013  – pobierz plik (*.pdf)

 Z up. Wójta
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego 
(-) mgr Ryszard Krawczyk

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content