Skip to main content
search
Konsultacje społeczne

Sprawozdanie z konsultacji społecznych programu współpracy Gminy Zielonki

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

Sprawozdanie z konsultacji społecznych „Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.) na 2014 rok”. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 ze zm.). Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z uchwałą Rady Gminy Zielonki Nr XLII/41/2010 z dnia 2 września 2010 r. w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 262/2013 Wójta Gminy Zielonki z dnia 8 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu ,,Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014”.

 

Konsultacje odbyły się w dniach od 14 października do 21października 2013 r. w formie przedłożenia pisemnych opinii bądź uwag, które można było przekazać do dnia 21 października 2013 roku. Uwagi do Programu można było wysłać pocztą lub złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki lub też przesłać drogą elektroniczną na adres: ankieta@zielonki.pl (decydowała data wpływu na Dziennik Podawczy lub skrzynkę e – mail).

 

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opiniaani uwaga odnośnie Programu Współpracy. Wójt przedstawił jego ostateczną wersję Radzie Gminy Zielonki, która zaakceptowała przedstawiony projekt i dnia 21 listopada 2013 r. podjęła uchwałę w sprawie: Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi na rok 2014.
Przedmiotowa uchwała
jest zamieszczona do wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki.


 

Program Współpracy na rok 2013  – pobierz plik (*.pdf)

 Z up. Wójta
Kierownik Referatu Organizacyjno-Prawnego
(-) mgr Ryszard Krawczyk

 

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content