Skip to main content
search
Zbiorniki przeciwpowodziowe

Stop powodzi – spotkania konsultacyjne on-line

By 29 stycznia 20216 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 6 marca 2022 przez AO

stop powodziMinister Infrastruktury zaprasza na konsultacje społeczne aktualizowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Projekty planów zawierają konkretne działania służące ochronie mieszkańców, gospodarki, środowiska i dziedzictwa kulturowego na obszarach poszczególnych dorzeczy. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne na www.stoppowodzi.pl.

Mieszkańców gminy Zielonki dotyczą materiały nt. dorzecza rzeki Wisły – w tym opracowaniu ujęte są rzeki z terenu gminy Zielonki.

Na terenie gminy Zielonki ujęto 3 zbiorniki:
W_GZW_955 Budowa zbiornika na cieku Prądnik w km 13+840 (m. Trojanowice-Pękowice-Zielonki)
W_GZW_950 Budowa zbiornika na cieku Garliczka w km 2+810 (m. Garlica Murowana)
W_GZW_954 Budowa zbiornika na cieku Sudół Dominikański w km 6+400 (m. Węgrzce)

 

Na spotkanie w Krakowie 9 lutego zaproszeni są uczestnicy z obszarów zlewni rzek: Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Sanny, Raby, Nidy oraz Czarnej Staszowskiej, które podlegają Zarządom Zlewni w Krakowie, Sandomierzu oraz Kielcach. Ze względu na obostrzenia związane z pandemią zorganizowane będą w trybie online na platformie Webex. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.30 i potrwa do godz. 15.00. Podczas tych 5 godzin zaplanowane są dwa bloki prezentacji oraz czas na odpowiedzi na pytania zadane na czacie dostępnym przez cały czas trwania spotkania. Instrukcję jak korzystać z aplikacji znajdą Państwo poniżej w załączniku. Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz on-line dostępny na stronie projektu https://stoppowodzi.pl/formularze-rejestracji-na-spotkania-konsultacyjne/ wybierając odpowiednie pole z datą. Po zarejestrowaniu się otrzymają Państwo automatyczną odpowiedź o otrzymaniu zgłoszenia. 8 lutego zostanie wysłany do Państwa e-mail z potwierdzeniem udziału w spotkaniu oraz linkiem do spotkania on-line.
Jeden link można wykorzystać wyłącznie dla jednego stanowiska komputerowego lub urządzenia mobilnego (na każdy adres email zostanie wysłany jeden link).
Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań dotyczących konsultowanych dokumentów na czacie spotkania. Zgłaszanie uwag oraz wniosków dla osób, które nie mają możliwości składania formularzy w wersji elektronicznej możliwe jest również pod numerem infolinii: +48 22 299 10 26 (połączenie z numerem jest płatne wg. stawek operatorów). Infolinia zostanie uruchomiona 8 lutego 2021 r.
Udział w spotkaniach konsultacyjnych jest bezpłatny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne połączenia związane z indywidualnymi ustawieniami urządzeń, oprogramowania oraz jakością połączenia internetowego uczestników spotkania. Zalecane jest wcześniejsze zapoznanie się z platformą Webex w celu przetestowania poprawności działania oraz ułatwieniu poruszania się po niej. Poniżej link do krótkiego przewodnika po platformie. Podczas udziału w spotkaniu rekomendowane jest korzystanie z przeglądarki Chrome oraz stałego łącza oraz wyłączenie mikrofonów i kamer podczas spotkania.
Spotkania będą rejestrowane.

Do pobrania:

Agenda spotkania

Regulamin spotkania

Instrukcja korzystania z platformy

 

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content