Skip to main content
search
Stowarzyszenia z udziałem Gminy

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

By 11 marca 201612 sierpnia, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 12 sierpnia 2022 przez AO

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zostało powołane 9 marca 2006 roku, członkami założycielami byli przedstawiciele społeczności lokalnej regionu 7 gmin:
Liszki, Zabierzów, Michałowie, Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce położonych na północ od Krakowa. Od 1 lipca 2015 roku nasz teren działania obejmuje obszar pięciu graniczących z Krakowem gmin: Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś i Zielonki.
W 2009 roku Stowarzyszenie stało się Lokalną Grupą Działania, która na drodze konkursu została wybrana przez Samorząd Województwa Małopolskiego do wdrażania w latach 2009-2015 Lokalnej Strategii Rozwoju.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa realizuje działania, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie unikalnych walorów historycznych, kulturowych i przyrodniczych obszaru.
Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez wykorzystywanie środków finansowych z programy LEADER i nie tylko. Od początku istnienia sięgamy po różnego typu środki finansowe (unijne, krajowe), które pozwalają na realizację projektów edukacyjnych, artystycznych oraz rozwijających działalność gospodarczą oraz pozarządową.

Źródło: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

 

Close Menu
 
2 października 2023
Skip to content