Skip to main content
search
Stowarzyszenia z udziałem Gminy

Stowarzyszenie: Korona Północnego Krakowa

By 11 marca 20161 marca, 2022No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 1 marca 2022 przez AO

Członkami założycielami byli przedstawiciele społeczności lokalnej regionu 7 gmin: Liszki, Zabierzów, Michałowie,Wielka Wieś, Zielonki, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce położonych na północ od Krakowa.

Podczas pierwszego etapu w Schemacie pierwszym Lidera+ opracowano Zintegrowaną Strategię Rozwoju w/w gmin. Z inicjatywy Stowarzyszenia w ramach Schematu I młodzież przystąpiła do konkursu na najlepszą Sołecką Stronę Internetową. Zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie, na którym uhonorowano uczestników dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez poszczególne Gminy.

Sprawą największej wagi była decyzja podjęcia wysiłku uczestnictwa w Schemacie II „Pilotażowego Programu Leader+” polegającą na zmodyfikowaniu ZSROW i ograniczeniu działania tylko na 3 gminy ze względu na zbyt wysoką gęstość zaludnienia w pozostałych gminach. Złożyliśmy projekt pod tytułem „Mała Korona Północnego Krakowa – Razem w Przyszłość” na kwotę 750 000 zł. Projekt został oceniony pozytywnie, a w dniu 16-02-2007 otrzymaliśmy informacje, że został zakwalifikowany do dofinansowania.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa aktywnie uczestniczy w programach: – Projekt Parasolowy – Turystyka Wspólna Sprawa

W dniu 29-11-2006 roku. Stowarzyszenie przystąpiło do Krajowej Sieci Grup Partnerskich (KSGP).

Lokalną Grupą Działania jest Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wyłonione podczas zebrania założycielskiego w dniu 9 marca 2006 przez członków zebrania założycielskiego.

Data rejestracji w sądzie: 15.05.2006 w Sądzie Rejonowym w Krakowie pod numerem KRS: 0000256931
Więcej informacji na stronie htttp://www.koronakrakowa.pl.

Close Menu
 
16 maja 2022
Skip to content