Skip to main content
search
Projekty zrealizowane EFS

„Szybciej, sprawniej, skuteczniej – rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś”

By 18 października 2016No Comments

Ostatnia aktualizacja 18 października 2016 przez admin

Szybciej sprawniej skuteczniej MaleGmina Zielonki z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Szybciej, sprawniej, skuteczniej-rozwój e-administracji w Gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Słomniki i Wielka Wieś”.

Celem projektu jest podniesienie efektywności zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 7 gminach: Zielonki, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Wielka Wieś oraz Słomniki poprzez podniesienie kompetencji 217 pracowników, w tym 75 pracowników Gminy Zielonki oraz wdrożenie rozwiązań zarządczych i informatycznych usprawniających świadczenie ww. usług w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. W wyniku realizacji projektu 7 jednostek samorządu terytorialnego wdroży rozwiązania usprawniające pracę urzędu w obszarze obsługi podatkowej przedsiębiorstw oraz zarządzania nieruchomościami.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nadzór nad wdrażaniem projektu sprawuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Projekt jest realizowany przez Partnerstwo, w skład którego wchodzą Gminy: Zielonki (Lider Projektu), Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Iwanowice, Michałowice, Wielka Wieś, Słomniki oraz Partner niepubliczny – F5 Konsulting Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 1 września 2016 r. – 31 sierpnia 2017 r.
Budżet projektu: 1 399 800,00 zł
Kwota dofinansowania w projekcie: 1 179 751,44zł

W okresie realizacji projektu w Urzędzie Gminy Zielonki działa Biuro Projektu.
Informacji na temat projektu udziela Ryszard Krawczyk: r.krawczyk@zielonki.pl

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content