Skip to main content
search
Aktualności

Trwa konserwacja obelisku w Bosutowie

By 31 października 20235 kwietnia, 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2024 przez KB

W ramach konkursu „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci  historycznej” organizowanego przez Samorząd województwa małopolskiego, którego celem jest zachowanie zasobów regionalnego dziedzictwa kulturowego będącego materialnym przejawem pamięci historycznej o ważnych dla historii naszego regionu lub społeczności lokalnych miejscach, mieszkańcach i wydarzeniach jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego miały możliwość zgłaszania obiektów, które wymagają przeprowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy miejscach pamięci historycznej.

Za miejsca pamięci historycznej uznaje się m. in.:

  • pomniki;
  • groby i cmentarze wojenne;
  • nagrobki osób ważnych dla społeczności lokalnych i postaci historycznych różnych narodowości zamieszkujących region;
  • inne obiekty budowlane, budowle i obiekty małej architektury będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej oraz historii regionu oraz Polski.

Gmina Zielonki złożyła wniosek o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Renowacja i konserwacja obelisku w Bosutowie wzniesionego w roku 1894”. Z budżetu Województwa Małopolskiego udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na realizację ww. zadania. Pozostała kwota zadania zostanie sfinansowana z budżetu gminy Zielonki. Całość planowanych do wykonania prac renowacyjnych i konserwatorskich będzie wynosić 120 660 zł.  W ramach podjętych prac swój dawny blask odzyskają metalowe elementy zdobnicze, wątek kamienny, kamienny mur, figura orła, tablica wykonana z brązu oraz zostanie wykonana kostka brukowa w obrębie muru.

Bosutów, miejscowość w gminie Zielonki, związała swą historię z postacią Tadeusza Kościuszki tuż po bitwie pod Racławicami, kiedy to naczelnik założył na jej terenie warowny obóz, w którym wojska powstańcze stacjonowały w okresie 6-24 IV 1794 r. Zarządzono sypanie wałów na długości 7 kilometrów wzdłuż wzgórza, rozdzielającego dolinę Dłubni i od doliny potoku Sudoł tj. od dworu kapitulnego, w którym kwaterował w kierunku Dziekanowic. W ten sposób powstańcze wojska osłaniały bazę powstania – Kraków. W Bosutowie nastąpiła reorganizacja oddziałów oraz ich rozbudowa. Po dziś dzień pamiątką po obozie jest wzniesiony obelisk. Pierwotny został wzniesiony w 1894 r., w 100-rocznicę bitwy pod Racławicami z inicjatywy biskupa Władysława Bandurskiego (1865-1932).  Obelisk wzniesiony z kamieni wapiennych z wizerunkiem głowy Kościuszki na tle dwóch kos osadzonych na sztorc. W okresie okupacji zdewastowany przez Niemców. W 1946 r. został wyremontowany, a w latach 70-tych XX w.  opatrzony pamiątkową tablicą z brązu projektu prof. Czesława Dźwigaja, krakowskiego artysty rzeźbiarza. Całość obiektu okala kamienny, murowany niski murek z metalową bramką przy wejściu. Na pamiątkowej tablicy widnieje następujący napis: „Pamięci pobytu Tadeusza Kościuszki w kwietniu1794 r. Ku czci bohaterów kosynierów i żołnierzy Tadeusza Kościuszki którzy zmarli w Bosutowie z odniesionych ran w bitwie pod Racławicami pochowani w mogile na wzgórzu na granicy wsi Bosutów – Dziekanowice w dniach od 6 do 24 IV 1794 r.”.  Obelisk znajduje się na Małopolskim Szlaku Insurekcji Kościuszkowskiej.

Prace przy ww. obiekcie obecnie trwają, ich zakończenie przewidziane jest na koniec miesiąca listopada.

Obiekt odzyska utracone wartości estetyczne, historyczne , zostaną przywrócone jej pierwotne elementy lub zbliżone do pierwotnych.

Referat Budownictwa i Urbanistyki
Red. TN

poniżej publikujemy zdjęcia obelisku.

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content