Skip to main content
search
Produkcja rolna

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

By 21 kwietnia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 kwietnia 2023 przez BL

W okresie wakacji 2023 roku zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie:
• dla dzieci z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie 25.06-15.07.2023 r.
• dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie 13.07-02.08.2023 r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy:
• Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
• Wiek – dzieci urodzone w latach 2008-2016 (7-15 lat).
• Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.
Druk wniosku dostępny jest w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka oraz załącznik nr 6 oraz 7.
Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności), z zastrzeżeniem że są zdolne do samoobsługi. Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje pod nadzorem pracowników KRUS, odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie
OR KRUS w Krakowie – CRR KRUS.
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie do 12 maja 2023 r.

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content