Skip to main content
search
Produkcja rolna

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

By 22 kwietnia 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 kwietnia 2022 przez AO

W okresie wakacji 2022 roku zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie:

  • dla dzieci z chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie 26.06-16.07.2022 r.
  • dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie 14.07-03.08.2022 r. oraz w Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu w terminie 11.08-31.08.2022 r.

Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy:

  1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  2. Wiek – dzieci urodzone w latach 2007-2015 (7-15 lat).
  3. Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Druk wniosku dostępny jest w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie www.krus.gov.pl. Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka oraz załącznik nr 6 oraz 7.
  4. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności).

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje pod nadzorem pracowników KRUS, odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie OR KRUS w Krakowie – CRR KRUS.
Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie do 10 maja 2022 r.

Close Menu
 
13 lipca 2024
Skip to content