Skip to main content
search
Wiadukt w Batowicach

Umowa na budowę wiaduktu w Batowicach wraz z towarzyszącym układem drogowym podpisana

By 28 maja 20209 marca, 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 marca 2022 przez AO

1IMG 7937 Bzmn aBatowice Wiadukt 0328 maja 2020 r. podpisano umowę na budowę układu komunikacyjnego trzech rond wraz z wiaduktem w Batowicach, które w przyszłości połączą północną obwodnicę Krakowa z miastem Kraków. Całkowity koszt realizacji zadania to 29,8 mln zł. Przetarg wygrała firma IMB-Podbeskidzie Sp. z o.o. Zakończenie inwestycji zaplanowano na listopad 2021 r.

Umowę podpisano w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie, z ramienia wykonawcy IMB–Podbeskidzie Sp. z o.o. podpis złożył wiceprezes Roman Rogowski, w imieniu zamawiającego Łukasz Wróblewski – dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Obecni byli przedstawiciele samorządów współfinansujących inwestycję: starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka, zastępca starosty Arkadiusz Wrzoszczyk, wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk, wójt gminy Zielonki Bogusław Król oraz zastępca gminy Michałowice Jarosław Sadowski.
W ramach inwestycji powstanie nie tylko wiadukt nad terenem kolejowym, ale zostanie też rozbudowany pobliski układ drogowy – zarówno po stronie miasta Krakowa, jak i gminy Zielonki w ciągu drogi powiatowej – powstaną m.in trzy ronda, odcinek drogi, chodnik, ścieżka rowerowa, dwie zatoki autobusowe; przebudowane i rozbudowane zostanie oświetlenie drogowe. Inwestycja obejmuje też budowę kanalizacji deszczowej i zbiornika retencyjnego wraz z przepompownią, przebudowę uzbrojenia terenu (sieć wodociągowa, gazociąg wysokiego ciśnienia, sieć teletechniczna, elektroenergetyczna, kable sterowania ruchem kolejowym) oraz montaż urządzeń BRD, w tym wyświetlaczy prędkości i przejść aktywnych oraz separatorów ruchu.
Inwestycja kosztować będzie 29,8 mln zł, uda się ją zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Swoje wkłady do budowy wiaduktu wraz z przebudową towarzyszącego układu drogowego zadeklarowały też współpracujące przy inwestycji samorządy: miasto Kraków – 6 mln zł, gmina Zielonki – 1,8 mln zł, gmina Michałowice – 1 mln zł.
Przypomnijmy, że w 2017 r. umowę partnerską w sprawie ustalenia realizacji i finansowania budowy wiaduktu w Batowicach w ciągu drogi powiatowej podpisały Powiat Krakowski, miasto Kraków i gmina Zielonki. Gmina Zielonki była odpowiedzialna m.in. za przygotowanie dokumentacji i projektu budowlanego wraz z pozwoleniem na budowę dla inwestycji „Budowa wiaduktu nad torami, łączącego ul. Powstańców w Krakowie z drogą powiatową nr 2156K w miejscowości Batowice i Dziekanowice wraz z przebudową przyległego układu drogowego”. Ogłosiła też dwa przetargi na wykonawstwo (oba w 2018 r.), lecz ze względu na niewystarczające środki będące w dyspozycji samorządów – partnerów planowanej inwestycji: Powiatu Krakowskiego, miasta Kraków, gminy Zielonki oraz gminy Michałowice – partnerzy dwukrotnie decydowali o niewyłanianiu wykonawcy.  Rok temu samorządy-partnerzy podjęli decyzję o przygotowaniu wniosku o dofinansowanie budowy wiaduktu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych  przez Powiat Krakowski. Wniosek przygotował Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego pod dyrekcją Łukasza Wróblewskiego, pozyskano dofinansowanie w wysokości 80 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.
– To największa inwestycja infrastrukturalna w historii powiatu krakowskiego – powiedział podczas podpisania umowy starosta powiatu krakowskiego Wojciech Pałka. – Składam podziękowania dla wszystkich partnerów, ministra Andrzeja Adamczyka za przyznanie dotacji, bez której tej inwestycji by nie było, oraz dyrektora Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego Łukasza Wróblewskiego z zespołem za przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji.
– Czekaliśmy 3 lata na tę inwestycję, bo przystąpiliśmy już do pierwszego przetargu na budowę wiaduktu w Batowicach. Wtedy było za mało środków, ale do trzech razy sztuka, za trzecim razem się udało – podsumował wiceprezes Roman Rogowski z IMB-Podbeskidzie.
– Jestem bardzo zadowolony, że udało się pozyskać ogromne środki z FDS. To ambitne zadanie to bardzo ważny element układu drogowego na północy Krakowa. Decyzje podjęte rok temu były kluczowe i zaważyły o powodzeniu tej inwestycji. Pragnę złożyć podziękowania dla wszystkich, którzy się do tego przyczynili – powiedział wiceprezydent Krakowa Jerzy Muzyk.
– Pamiętam jak 10 lat temu wójt Michałowic Antoni Rumian zgłosił na zarządzie powiatu krakowskiego kwestię wiaduktu w Batowicach, w rocznicę tego wydarzenia udało się podpisać umowę na jego budowę. Dziękuję wszystkim samorządom za współpracę przy inwestycji tak ważnej dla wszystkich naszych mieszkańców, jak również tym, dzięki którym udało się pozyskać dofinansowanie  – powiedział wójt gminy Zielonki Bogusław Król.
– Serdeczne gratulacje. Pan wójt gminy Zielonki przygotowania do tej inwestycji zaczął, a pan starosta zakończył. To bardzo radosny dzień podpisania umowy, będącej skutkiem udanej współpracy – mówił zastępca wójta gminy Michałowice Jarosław Sadowski.
– Budowa całego tego potężnego układu komunikacyjnego to duże wyzwanie przed nami. Myślę, że mu podołamy –  dodał wicestarosta Arkadiusz Wrzoszczyk.
– A mi pozostaje życzyć wykonawcy dobrej pogody przy tej inwestycji i powodzenia –podsumował dyrektor Zarządu Łukasz Wróblewski zwracając się do wiceprezesa IMB-Podbeskidzie.

Pełna nazwa zadania to: Budowa drogi powiatowej w km od 0+000 do 0+680,  wraz z budową ronda na drodze powiatowej w km 0+680 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+053-0+115 (strona lewa) i w km 0+000-0+053 (strona prawa), ronda północnego w km 0+220 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+076 (strona prawa), ronda południowego w km 0+122 z przebudową przyległego układu drogowego w km 0+000-0+122 (strona lewa) i w km 0+122-0+210 (strona prawa), w miejscowościach Batowice i Dziekanowice i dzielnicy Nowa Huta, na terenie Powiatu Krakowskiego i Miasta Kraków.

Batowice Wiadukt 03
 IMG 7907 B
 IMG 7925 B
 IMG 7929 B
 IMG 7931 B
 IMG 7941 B
Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content