Skip to main content
search
Nagrody i wyróżnienia

Urząd Gminy Zielonki został laureatem konkursu “Firma Przyjazna Rodzicom”

By 7 sierpnia 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 7 sierpnia 2013 przez admin

27 września 2007 r. ogłoszono wyniki Konkursu na Firmę Przyjazną Rodzicom, którego organizatorem był Małopolski Związek Pracodawców pod patronatem PKPP Lewiatan.

 

Z 29 firm z całej Polski Kapituła Konkursu wyłoniła 12 laureatów, wśród których znalazł się między innymi Urząd Gminy Zielonki.
Kapituła Konkursu przyznała również dodatkowe wyróżnienia, a wśród nich wyróżnienie dla Urzędu Gminy Zielonki za tworzenie najbardziej przyjaznych miejsc pracy dla rodziców, co mierzone było największą liczbą dzieci w przeliczeniu na jednego pracownika.
Konkurs odbył się w ramach projektu Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet, którego działania są realizowane w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL (Temat G Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez rozwój bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących).

Partnerzy projektu postawili sobie za cel wypracowania pakietu działań, które umożliwią skuteczny powrót na rynek pracy rodzicom, głównie kobietom, po okresie przerwy związanej z urodzeniem i opieką nad dzieckiem oraz ich aktywizację w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym i macierzyńskim.

Podsumowanie wyników Konkursu Firma Przyjazna Rodzicom wykazało, że taka firma to przedsiębiorstwo, które m.in.:
– aktywnie poszukuje rozwiązań organizacyjnych sprzyjających godzeniu ról zawodowych z rodzinnymi ( min. wdraża elastyczne formy zatrudnienia),
– racjonalnie i efektywnie zarządza czasem pracy do minimum ograniczając pracę w nadgodzinach i w dni wolne od pracy,
– kształtuje przyjazną politykę personalną, w której uwzględnia się również pracowników na urlopach macierzyńskich czy wychowawczych,
– zapobiega utracie komunikacji z firmą oraz kwalifikacji zawodowych pracowników podczas urlopów macierzyńskich i wychowawczych,
– dba o rozwój pracowników i miejsca pracy,
– poszukuje i wdraża nowe elastyczne formy zatrudnienia,
– nie utrudnia i wspiera pracowników w pełnieniu funkcji rodzicielskich,
– kieruje się zasadą równouprawnienia w miejscu pracy.

Laureaci Konkursu (*.doc)

Close Menu
 
21 lipca 2024
Skip to content