Skip to main content
search
Aktualności

W Pękowicach posadzono las łęgowy

By 26 lipca 2021No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 26 lipca 2021 przez admin

las1

W Pękowicach, w malowniczym zakolu Prądnika, przy ul. Na Błonie, pomiędzy terenami sportowo-rekreacyjnymi a Kątami, w maju i lipcu mieszkańcy posadzili prawie czterysta drzewek lasu łęgowego – wiązów, dębów, grabów, buków, klonów, jaworów i lip. Lasek powstał jako realizacja projektu pn. Nie było nas, był las, nie będzie nas, będzie las. Posadzenie parkolasu łęgowego w Pękowicach, gmina Zielonki, na który lokalne Stowarzyszenie „Perła Pękowic” pozyskało grant w wysokości 10 000 zł ze środków XI edycji Funduszu Naturalnej Energii firmy GAZ-SYSTEM SA.

Lasy łęgowe to tradycyjny, choć obecnie szczątkowy, ekosystem tych terenów. W dolinach rzecznych, w tym w dolinie Prądnika, zalewanych obficie wodami powodziowymi, wykształciły się bardzo żyzne gleby – mady rzeczne. Na nich wyrastały charakterystyczne zbiorowiska drzew leśnych, zwanych łęgami, z bardzo bujną warstwą krzewów i runa leśnego.
Niestety, łęgi były intensywnie wycinane przez ludność nadrzecznych wiosek, a uzyskane tereny przeznaczane najczęściej na pastwiska. Tak było również w przypadku Błoń Pękowickich i okolicznych terenów, gdzie fragmenty lasu łęgowego przetrwały tylko w bardzo wąskim pasie przy samym Prądniku i w niektórych trudnodostępnych meandrach.
Projekt „Perły Pękowic” miał na celu odtworzenie fragmentu lasu łęgowego, aby służył ochronie siedlisk roślin i zwierząt, z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców Pękowic. W przyszłości, gdy podrośnie, lasek łęgowy stanie się częścią naszej lokalnej, ekologicznej infrastruktury rekreacyjnej, miejscem do spacerów, relaksu i obserwacji przyrody.
Roma Toft
Stowarzyszenie „Perła Pękowic”

las2

las3

Close Menu
 
4 marca 2024
Skip to content