Skip to main content
search
Aktualności

Wielkanoc z Katarzyną Gawłową w gminie Zielonki

By 31 marca 2021No Comments

Ostatnia aktualizacja 31 marca 2021 przez admin

kartka1

Samorządowe Przedszkole w Zielonkach we współpracy z Biblioteką Publiczną w Zielonkach oraz Szkołą Podstawową w Zielonkach w marcu podjęło się realizacji projektu „Wielkanoc z Gawłową”. Polegał on na wykonaniu wielkanocnych kart pocztowych inspirowanych twórczością Katarzyny Gawłowej oraz przesłanie ich do Domów Pomocy Społecznej w Owczarach i Batowicach mieszczących się na terenie gminy Zielonki. Niestety sytuacja, w jakiej się znajdujemy, nie sprzyja wizytom w DPS-ach, dlatego, aby umilić ten czas starszym ludziom powstała ta inicjatywa. Zainicjowała tę akcję w grudniu 2020 roku Marzena Gadzik-Wójcik, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Zielonki.

W tym roku to zadanie zrealizowały dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zielonkach oraz ze Szkoły Podstawowej w Zielonkach. Zostało wykonane 240 kartek wielkanocnych. W pierwszym etapie projektu, nauczyciele przeprowadzili dwa stacjonarne zajęcia na temat twórczości malarskiej Katarzyny Gawłowej, podczas zajęć dydaktycznych. Drugi etap polegał na wykonaniu przez dzieci wraz z rodzicami kartek świątecznych inspirowanych jej twórczością dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Owczarach oraz Batowicach.
Podczas trwania projektu dzieci zostały wprowadzone w świat tradycji ludowych, obyczajów oraz kultury naszych przodków. Były żywo zainteresowane dziełami sztuki, przez co kształtowały postawy poszanowania tradycji i kultury własnego regionu. Bardzo ważnym elementem podczas trwania projektu było rozwijanie u dzieci kompetencji kultywowania i kształtowania postaw prospołecznych jak: otwartość, szacunek , tolerancja. Rozwijanie postawy empatii wobec seniorów, zwiększenie wrażliwości na potrzeby osób starszych oraz kształtowanie postawy poszanowania osób starszych i samotnych. Serdecznie dziękujemy za pomoc w realizacji projektu dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom.
Katarzyna Mazela –Samorządowe Przedszkole w Zielonkach

kartka2

kartka3

1

poczta

 

Na zdjęciu kilka prac przygotowanych przez dzieci. Na drugim zdjęciu kolorowa skrzynka z napisem “Wielkanocna poczta” , do której wrzucano kartki wielkanocne.

 

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content