Skip to main content
search
Aktualności

Wielowariantowa koncepcja przeciwpowodziowa – nie do zaakceptowania

By 21 października 2015No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 października 2015 przez admin

mapa zbiornika wraz ze szkicem 130 września na zaproszenie wójta gminy Zielonki Bogusława Króla przedstawiciele Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (MZMiUW) i firmy MGGP S.A. omówili projekt zbiornika retencyjnego „Pękowice” na rzece Prądnik w ramach opracowywanego „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły”. Firma MGGP S.A. opracowuje program na zlecenie MZMiUW.

Do spotkania doszło, gdyż przekazywane korespondencyjnie rozwiązania zaniepokoiły przedstawicieli gminy. Od kilku lat była sugerowana możliwość zlokalizowania zbiornika retencyjnego na łąkach i terenach rolniczych Zielonek, Pękowic i Trojanowic. Gmina proponowała wykupienie terenów, ukształtowanie czaszy zbiornika z zachowaniem charakteru rolniczego i łąkowego. Tym razem jednak zaprojektowano zbiornik o pojemności 2,8 mln m3 od Zielonek przez Trojanowice w kierunku Pękowic-Kątów i Giebułtowa włączając w zakres odcinek drogi wojewódzkiej 794. Byłby to suchy zbiornik chroniony ponad 700-metrową zaporą o maksymalnej wysokości 12 m, a średniej ok. 7 m od Trojanowic (rejon restauracji Pallatia) do połowy wzniesienia w Pękowicach. Budowa takiego zbiornika skutkowałaby koniecznością wykupienia kilkudziesięciu budynków mieszkalnych i kilkunastu działalności gospodarczych, przebudową mostów i dróg oraz infrastruktury technicznej. Na terenie zaprojektowanego zbiornika znajdują się też systemy wodno-kanalizacyjne, a znaczna część terenu jest budowlana. Zdaniem projektantów tylko taki zbiornik da efekt ochrony przeciwpowodziowej dla Zielonek. Szczegóły wielogodzinnego spotkania zawiera załączona poniżej notatka.

Po spotkaniu w związku z dużymi rozbieżnościami pomiędzy stanowiskiem gminy a założeniami programu wójt zaprosił do gminy wojewodę małopolskiego Jerzego Millera celem przedstawienia problemu. Wojewoda jest jednocześnie pełnomocnikiem rządu ds. programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły. 13 października zapoznał się z propozycjami, również w terenie i zapewnił, że po otrzymaniu opracowania zaprosi gminę Zielonki na spotkanie.

 

W załączeniu:
– mapa projektowanego przez MGGP S.A. i MZMiUW zbiornika w Pękowicach (obramowana na czerwono) wraz ze szkicem proponowanego przez gminę zbiornika (obramowany na fioletowo): rzut 1, rzut 2,

– notatka ze spotkania wójta gminy Zielonki z przedstawicielami MGGP S.A. i MZMiUW 30 września 2015 roku: pobierz plik,

– uwagi gminy Zielonki do „Wielowariantowego programu inwestycyjnego wraz z opracowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla cieków Aglomeracji Krakowskiej z wyłączeniem rzeki Wisły” z 17 sierpnia 2015 roku; pismo do wojewody małopolskiego z 15 czerwca 2015 roku, stanowisko wyrażone przez Radę Gminy Zielonki w rezolucji z 19 marca 2015 roku: pobierz plik.

Close Menu
 
20 lipca 2024
Skip to content