Skip to main content
search
Aktualności

Wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

By 4 kwietnia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 kwietnia 2023 przez AO

31 marca 2023 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach położonych na obszarze gminy Zielonki w roku szkolnym 2023/2024” . Wyniki postępowania rekrutacyjnego można sprawdzić zarówno w systemie elektronicznej rekrutacji po zalogowaniu się na konto, jak i na listach wywieszonych w przedszkolach.

Liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla dzieci biorących udział w rekrutacji wynosiła 270 (w przedszkolach – 174, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 96), natomiast w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert – 121. W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjęto 334 dzieci.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej pozostało 57 wolnych miejsc.

Informujemy, że po 12 kwietnia 2023 r. do Rodziców dzieci biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które nie dostały się do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, niepublicznego przedszkola wyłonionego w otwartym konkursie ofert, organ prowadzący rozpocznie wysyłanie pisemnych wskazań do placówek, które dysponują wolnymi miejscami i mogą przyjąć dziecko.

Jeżeli po zapewnieniu miejsc dzieciom biorącym udział w postępowaniu rekrutacyjnym placówki nadal będą dysponowały wolnymi miejscami przeprowadzą one postępowanie uzupełniające. Termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym został ustalony od dnia 10 do dnia 14 sierpnia 2023 roku do godz. 15.00.

Close Menu
 
27 maja 2024
Skip to content