Skip to main content
search
Aktualności

Wyniki rekrutacji do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2024/2025

By 25 kwietnia 2024No Comments

Ostatnia aktualizacja 25 kwietnia 2024 przez AO

15 kwietnia 2024 r. zostały podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do publicznych przedszkoli i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Zielonki oraz przedszkoli niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Zielonki możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach położonych na obszarze gminy Zielonki w roku szkolnym 2024/2025” .

Liczba wolnych miejsc w publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej dla dzieci biorących udział w rekrutacji wynosiła 189 (w przedszkolach – 165, w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej – 24), natomiast w przedszkolach niepublicznych wyłonionych w otwartym konkursie ofert – 122. W wyniku postępowania rekrutacyjnego przyjęto 260 dzieci.

Po zakończeniu rekrutacji elektronicznej pozostało 51 wolnych miejsc.

Informujemy, że 23 kwietnia 2024 r. do Rodziców dzieci biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym, które nie dostały się do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, niepublicznego przedszkola wyłonionego w otwartym konkursie ofert, organ prowadzący wysłał pisemne wskazania do placówek, które dysponują wolnymi miejscami i mogą przyjąć dziecko.

Jeżeli po zapewnieniu miejsc dzieciom biorącym udział w postępowaniu rekrutacyjnym placówki nadal będą dysponowały wolnymi miejscami przeprowadzą one postępowanie uzupełniające. Termin składania wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu uzupełniającym został ustalony od dnia 7 do dnia 13 czerwca 2024 roku do godz. 15.00.

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content