Skip to main content
search
Rok Wyspiańskiego

XXII „Śledzik u wójta” z inauguracją Roku S.Wyspiańskiego

By 5 maja 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 maja 2017 przez admin

DSCN040628 lutego 2017 roku, jak co roku w ostatni dzień karnawału, w gminie Zielonki nagrodzono osoby zasłużone dla rozwoju i promocji gminy w minionym roku. Spotkanie pozwoliło na integrację wielu osób i instytucji na co dzień współpracujących z samorządem gminy Zielonki, a przybyli goście nie szczędzili słów pochwały dla rozwoju gminy Zielonki.

Po powitaniu gości przez wójta Bogusława Króla zaprezentowano krótki film prezentujący najważniejsze wydarzenia i inwestycje w gminie Zielonki w roku 2016 – gmina może się pochwalić po raz drugi z rzędu pierwszym miejscem w prestiżowym rankingu samorządów dziennika „Rzeczpospolita”. W karnawałowy nastrój wprowadziła przybyłych gości Parafialno-Gminna Orkiestra Dęta z Zielonek pod batutą Wojciecha Karwata. Zainaugurowano Rok Stanisława Wyspiańskiego w gminie Zielonki: orkiestra zaprezentowała się w ludowych strojach krakowskich, „Krakowiaka” wykonał zespół „Wesela bibickiego” przygotowany przez Annę Herezy z towarzyszeniem kapeli Jana Regulskiego, a fragment „Wesela” w aranżacji Marka Grechuty zaprezentowali Maja Sum i Norbert Kociarz; wcielając się w m.in. Pannę Młodą i Poetę, akompaniowała im Anna Roj.

Podsumowanie filmowe przypomniało o dwóch ważnych wydarzeniach w gminie Zielonki – 850-leciu Bibic, najstarszej miejscowości gminy oraz Światowych Dniach Młodzieży. Śledzikiem nagrodzono Józefa Plewniaka, reżysera „Wesela krakowskiego z Bibic” wystawionego z okazji jubileuszu oraz siedem komitetów parafialnych z Bibic, Zielonek, Korzkwi, Węgrzc, Woli Zachariaszowskiej, Raciborowic i Giebułtowa goszczących pielgrzymów na ŚDM. Doceniono również osoby pracujące na rzecz mieszkańców: w bibliotece w Węgrzcach panią Annę Gzyl i w Urzędzie Gminy Zielonki Pelagię Opalską. Za rozkwit ośrodka harcerskiego w Korzkwi podziękowano Pawłowi Grabce, prezesowi Fundacji Kształcenia i Wypoczynku. Pracę na rzecz innych doceniono śledzikiem dla Klubu Wolontariatu Pomagamy działającego w Zespole Szkół w Korzkwi. Bezinteresowne wspieranie biblioteki talentem fotograficznym przez Ryszarda Cabałę również nagrodzono śledzikiem. Za wieloletnią współpracę z jednostkami OSP z gminy Zielonki na stanowisku komendanta Państwowej Straży Pożarnej uhonorowano Ryszarda Gaczoła. Dyplomy i statuetki śledzika wraz wójtem Bogusławem Królem wręczał Ryszard Krawczyk, przewodniczący Rady Gminy Zielonki.

Uhonorowano również sołtysów obchodzących jubileusze sprawowania funkcji: 15 lat sołtysem Węgrzc jest Augustyn Jach, a 10 lat sołtysem Bosutowa-Bolenia – Jan Gajoch.

Galę wręczenia nagród samorządowych gminy Zielonki zaszczycili goście – wśród nich: wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik; posłowie Józef Lassota i Bogusław Sonik, starosta powiatu krakowskiego Józef Krzyworzeka, szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka i radny województwa Łukasz Smółka, ksiądz profesor Józef Bremer, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie, Jacek Gryga, z-ca dyrektora w Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego, szefowie policji i straży pożarnej, dyrektor pogotowia Małgorzata Popławska, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Goraj, radni powiatu Wojciech Bosak i Wojciech Karwat, wiceprzewodniczący Rady Gminy Zielonki – Marzena Gadzik-Wójcik i Mirosław Golanko, radni i sołtysi z gminy i wielu innych gości.

Wicewojewoda nawiązał do Światowych Dni Młodzieży: – Bywając w samorządach na terenie całego województwa małopolskiego staramy się przekazywać gratulacje, podziękowania wszystkim, który w tę wielką imprezę, która działa się w lipcu w Małopolsce, się włączyli – podkreślił Piotr Ćwik, nawiązał też do planowanych inwestycji: – Życzę, żeby udało się zarówno sprawy Północnej Obwodnicy Krakowa, jak i tak bardzo oczekiwanej drogi S7 wreszcie dopiąć i zrealizować, bo to jest potrzebne także w gminie Zielonki, jeśli chodzi o ten duży krwioobieg drogowy.
Łukasz Smółka odczytał list od ministra budownictwa i infrastruktury Andrzeja Adamczyka:
– Jestem przekonany że uda się w tym roku zrealizować przedsięwzięte plany i spełnić marzenia mieszkańców regionu o życiu w nowoczesnym kraju sprawnie zarządzanym z dobrą infrastrukturą. Mieszkańcy chętni do współdziałania, zaangażowani w pracę na rzecz rozwoju gminy są jej największym skarbem – napisał m.in. minister Adamczyk.
Starosta Józef Krzyworzeka powiedział, że jest dumny z wszystkich gmin powiatu krakowskiego, lecz spośród nich szczególnie z gminy Zielonki, która jest na czele. Zaznaczył, że jako były wójt gminy Zabierzów wie, jak wiele dla samorządu znaczy dobry lider, który potrafi swoimi ideami zainspirować i przekonać do ich realizacji.
Dyplomami podziękowano sponsorom śledzika, którzy wsparli jego organizację finansowo, dzięki nim można było też degustować pyszne, domowe ciasta.
Po części oficjalnej zapewniono gościom perełkę artystyczną – recital Edyty Geppert.

Laureatami śledzika zostali:

1. Józef Plewniak – społecznik, wykładowca Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, społecznik, za przygotowanie i reżyserię przedstawienia „Wesele krakowskie z Bibic” zaprezentowanego z okazji 850-lecia miejscowości wg scenariusza regionalisty Henryka Banasia i pracę w komitecie obchodów 850-lecia Bibic;

2. Ryszard Cabała – fotograf i wykładowca Szkoły Kreatywnej Fotografii w Krakowie oraz członek Krakowskiego Klubu Fotograficznego za współpracę od 2010 roku z Biblioteką Publiczną w Zielonkach, za nieodpłatne fotografowanie podczas plenerów fotograficznych zabytkowych strojów krakowskich z Zielonek z XIX/XX w., będących w zbiorach Izby Regionalnej oraz za prezentowanie zdjęć z gminy Zielonki podczas wystaw;

3. Ośrodek Harcerski w Korzkwi Fundacji Kształcenia i Wypoczynku – na ręce prezesa Pawła Grabki, za organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży w postaci kolonii i półkolonii oraz nowe inicjatywy na trasach turystycznych gminy Zielonki, jak restauracja w sąsiedztwie Orlego Gniazda – Zamku w Korzkwi;

4. Klub Wolontariatu POMAGAMY z Zespołu Szkół w Korzkwi – na ręce nauczycielek: Anny Bełzowskiej, Małgorzaty Kruczek i Anny Kamińskiej – za działania wolontariackie i współpracę ze stowarzyszeniami i fundacjami takimi jak „Bądźcie z nami”, Fundacja Anny Dymnej, WOŚP, a także z Kołem Przyjaciół Brzozówki, przedszkolami z terenu gminy Zielonki, gdzie zawsze można liczyć na ich pomoc i zapał, z podziękowaniami również dla rodziców wspierających uczniów w działalności charytatywnej;

5. Anna Gzyl – starszy bibliotekarz filii Biblioteki Publicznej w Węgrzcach – od 1981 roku związana z tą instytucją kultury – za organizację wydarzeń kulturalnych promujących czytelnictwo, takich jak Dyskusyjny Klub Książki w Węgrzcach, współpracę ze środowiskiem lokalnym oraz propagowanie wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim;

6. Ryszard Gaczoł – wieloletni komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, za współpracę z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Zielonki i działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Zielonki;

7. 7 Komitetów Organizacyjnych Światowych Dni Młodzieży na terenie gminy Zielonki z Bibic, Zielonek, Korzkwi, Węgrzc, Woli Zachariaszowskiej, Raciborowic i Giebułtowa za wkład pracy włożony w ugoszczenie na terenie gminy Zielonki ponad 2 tys. pielgrzymów, za współpracę z gminą Zielonki przy organizacji ich pobytu i zadbanie o to, by wynieśli jak najlepsze wspomnienia z gminy Zielonki;

8. Pelagia Opalska – inspektor w Urzędzie Gminy Zielonki, dobry duch Urzędu Gminy, za wieloletnią pracę w szczególnie trudnych warunkach, w sekretariacie, za ogromną wiedzę oraz stalowe nerwy i życzliwość zarówno dla petentów, jak i urzędników i pracodawców.

Dziękujemy sponsorom “Śledzika u Wójta” 2017,a byli to:
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Zielonkach prezes Krystyna Zabiegaj, Firma Usługowa „Kuśmierczyk” w Zielonkach Ewa Kuśmierczyk, Firma PILAR TECH w Krakowie Tadeusz Krzysztofek, Kazimierz Loranc, Firma Transportowo-Budowlana DROBUD Zdzisław Banaś, Zakład WOD-KAN-GAZ w Zielonkach Edward Kuś, Usługi Koparko-Ładowarką Karol Janus, Zakład Elektroinstalacyjny w Trojanowicach Marek Pietrzyk, Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Andrzej Czaderski, Firma Budowlana Rosa Urszula Rosa i Tomasz Rosa, Zespół Muzyczny BARWA Dawid Sieprawski, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW w Krakowie Bożena Turek, Kancelaria Notarialna w Zielonkach Katarzyna Bułat, Kancelaria Notarialna w Zielonkach Romualda Firek, Biuro Usług Geodezyjnych w Krakowie Jerzy Klimczak, Koło Gospodyń Wiejskich w Batowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Bibicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Dziekanowicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Przybysławicach, Koło Gospodyń Wiejskich w Węgrzcach, Koło Gospodyń Wiejskich w Owczarach, Koło Gospodyń Wiejskich w Korzkwi, Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zachariaszowskiej, Koło Gospodyń Wiejskich w Garlicy Murowanej, Koło Przyjaciół Brzozówki, Koło Miłośników Kultury w Grębynicach, Koło Regionalne „Tradycja” w Trojanowicach, Koło Przyjaciół w Januszowicach, Koło Seniora w Węgrzcach, Grupa „Gawędziarze i Śpiewacy” z Grębynic, Stowarzyszenie „Perła Pękowic”, Stowarzyszenie Koło Integracji Bibic, Grupa „Przyjaciele”, Grupa „Bel Canto” z Zielonek, Klub 60+

MKF, IO

Więcej zdjęć: tutaj

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content