Skip to main content
search
Aktualności

Zagrożenie wścieklizną na terenie gmin Wielka Wieś, Zabierzów, Zielonki i miasta Krakowa

By 13 marca 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 marca 2014 przez admin

W związku ze stwierdzeniem przypadku wścieklizny u lisa w miejscowości Modlnica (gmina Wielka Wieś) Wojewoda Małopolski na wniosek Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii określił obszar zagrożony wścieklizną u zwierząt. Obszar ten obejmuje również niewielki fragment gminy Zielonki – częściowo miejscowości: Korzkiew, Januszowice, Trojanowice, Pękowice i Zielonki. Obszar zagrożony został oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

W obszarze zagrożonym Wojewoda Małopolski wprowadził nakaz trzymania psów i kotów pod pełną kontrolą właścicieli oraz nakaz odstrzału sanitarnego lisów, jak również zakazy: wyprowadzania zwierząt domowych i gospodarskich na obszary leśne; wywożenia psów i kotów bez zezwolenia właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii; przemieszczania zwłok zwierzęcych bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii, jak również zakaz polowań i odłowu zwierząt łownych i organizowania targów, pokazów,  wystaw i konkursów z udziałem zwierząt.
Mapa obszaru zagrożonego wścieklizną
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną zwierząt, sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze 

W przypadku zlokalizowania  na zagrożonym terenie padłego zwierzęcia fakt ten należy telefonicznie zgłosić: w godzinach pracy Urzędu Gminy Zielonki w Referacie Geodezji, Rolnictwa i Gospodarki Gruntami, pod nr tel. 12 285 08 50 wew. 206, po godzinach pracy urzędu na Komisariat Policji w Zielonkach, pod nr tel. 12 285 01 07.

Close Menu
 
22 czerwca 2024
Skip to content