Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice

By 9 października 2013No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 października 2013 przez admin

Sołtys Sołectwa Przybysławice zaprasza na zebranie Wiejskie Sołectwa Przybysławice, które odbędzie się 27 października 2013 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Przybysławicach, ul. Krakowska 37.

Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Wybór protokolanta.

3. Stwiedzenie prawomocności do podejmowania uchwał.

4. Zatwierdzenie porządku obrad.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.

6. Podjecie uchwał.

7. Sprawy bieżące:

– budowy i projektowania kanalizacji w drogach gminnych

– budowy chodnika przy drodze 794

– rekultywacji stawu

– przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Krakowska-Klonowa-Gieleniówka.

8. Dyskusja.

9. Zamknięcie obrad.

 

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:30. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

 

Sołtys Sołectwa Przybysławice

(-) Aleksander Tabor

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content