Skip to main content
search
Ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE ZORGANIZOWANIA OBLIGACJI KOMUNALNYCH DLA GMINY ZIELONKI

By 9 października 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 października 2018 przez admin

W związku z podjętą uchwałą nr XL/68/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zwracam się do zainteresowanych Banków z prośbą o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej przygotowania i przeprowadzenia emisji obligacji o wartości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych). Cel emisji, jej terminy oraz lata wykupu obligacji zostały ujęte w przedmiotowej uchwale.

Oferta cenowa powinna określać wysokość marży dla inwestorów, prowizję za zorganizowanie emisji oraz wszelkie inne opłaty związane z przeprowadzeniem i obsługą emisji.
Do oferty powinien zostać dołączony projekt umowy emisyjnej, uwzględniający prawo Emitenta do nieodpłatnej rezygnacji z przeprowadzenia emisji dowolnej serii obligacji oraz nieodpłatnego przesunięcia daty emisji dowolnej serii obligacji na kolejny rok, z zastrzeżeniem, że kwoty wykupu obligacji w poszczególnych latach nie ulegną zmianie.
Ofertę cenową należy przesłać w terminie 18.10.2018 r. pisemnie na adres: Gmina Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, faksem na nr 12 285 09 50 lub elektronicznie na adres e-mail: ug@zielonki.pl.
Osobami upoważnionymi do kontaktów ze strony gminy są:
Agata Adamczuk-skarbnik gminy tel. 12 285 08 50 wew. 213, e-mail: agata.adamczuk@zielonki.pl, Renata Wujkowska- inspektor tel. 12 285 08 50 wew. 217, e-mail: renata.wujkowska@zielonki.pl.

Z-ca Wójta
Arnold Kuźniarski

Zapytanie ofertowe (pdf) – pobierz plik  
W załączeniu:
    1. uchwała nr XL/68/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu – pobierz plik  
    2. Uchwała nr XL/70/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki – pobierz plik  
Objaśnienia do WPF – pobierz plik  
Załącznik nr 1 – pobierz plik  
Załącznik nr 2 – pobierz plik  
    3. Uchwała Nr S.O.IV-420/52/18 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie  dotycząca opinii o możliwości wykupu obligacji planowanych do emisji w latach 2018-2021 – pobierz plik

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content