Skip to main content
search
Stowarzyszenia

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartych konkursach pn. „Zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki” oraz Dofinansowanie wkładu własnego…”

By 4 czerwca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 4 czerwca 2019 przez admin

Na podstawie § 16 ust. 2 Programu współpracy Gminy Zielonki z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r. (załącznik do uchwały nr XLIII/145/2018 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 r.), w związku z Zarządzeniem nr 126/2019 Wójta Gminy Zielonki z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oceniającej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki” oraz „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019” zwołuje się:
1. posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych ze źródeł pozagminnych – edycja 2019” na dzień 12 czerwca 2019 r.  na godz. 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Porządek posiedzenia:

I. Część jawna:
    1. Otwarcie zebrania
    2. Stwierdzenie kworum
    2. Informacja nt. złożonych ofert i oferentów
    3. Wnioski zapytania
II. Część zamknięta:
    1. Podpisanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności
    2. Ocena merytoryczna złożonych ofert
    3. Wnioski i zapytania                               

                                                       Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                                                (-) Arnold Kuźniarski

2. posiedzenie Komisji Konkursowej powołanej w celu oceny złożonych ofert w ogłoszonym otwartym konkursie na realizację zadań publicznych Gminy Zielonki pn. „Zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Zielonki” na dzień 12 czerwca 2019 r. na godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki.

Porządek posiedzenia:
I. Część jawna:
    1. Otwarcie zebrania
    2. Stwierdzenie kworum
    2. Informacja nt. złożonych ofert i oferentów
    3. Wnioski zapytania
    
II. Część zamknięta:
    1. Podpisanie przez członków komisji oświadczeń o bezstronności
    2. Ocena merytoryczna złożonych ofert
3. Wnioski i zapytania

                                                              

                                                              Przewodniczący Komisji Konkursowej
                                                                         (-) Ryszard Krawczyk

   

Close Menu
 
18 czerwca 2024
Skip to content