Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 30 listopada 2014 roku.

By 24 listopada 2014No Comments

Ostatnia aktualizacja 24 listopada 2014 przez admin

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska, które odbędzie się 30 listopada 2014 roku o godzinie 16:00 w Budynku Wielofunkcyjnym Wola Zachariaszowska 115.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zapoznawanie się i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatków sołectwa na 2015 rok, ustalenia wzoru i kolorystyki tablic oznakowania ulic oraz nieruchomości w Sołectwie Wola Zachariaszowska.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 16:20. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Z protokołem z poprzedniego zebrania można się zapoznać w dniu 30 listopada 2014 roku w godzinach: 15:30-16:00 (przed rozpoczęciem zebrania wiejskiego) w Budynku Wielofunkcyjnym Wola Zachariaszowska (Sala Sołecka).

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska
(-) Lucyna Kwiecień

Close Menu
 
17 czerwca 2024
Skip to content