Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zawiadomienie – Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska w dniu 30 listopada 2014 roku.

By 24 listopada 2014No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 24 listopada 2014 przez admin

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska zaprasza na Zebranie Wiejskie Sołectwa Wola Zachariaszowska, które odbędzie się 30 listopada 2014 roku o godzinie 16:00 w Budynku Wielofunkcyjnym Wola Zachariaszowska 115.

Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Zapoznawanie się i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
5. Podjęcie uchwał w sprawie: zatwierdzenia projektu planu rzeczowo – finansowego wydatków sołectwa na 2015 rok, ustalenia wzoru i kolorystyki tablic oznakowania ulic oraz nieruchomości w Sołectwie Wola Zachariaszowska.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 16:20. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Z protokołem z poprzedniego zebrania można się zapoznać w dniu 30 listopada 2014 roku w godzinach: 15:30-16:00 (przed rozpoczęciem zebrania wiejskiego) w Budynku Wielofunkcyjnym Wola Zachariaszowska (Sala Sołecka).

Sołtys Sołectwa Wola Zachariaszowska
(-) Lucyna Kwiecień

Close Menu
 
21 lutego 2024
Skip to content