Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie sołectwa Garliczka 30 listopada 2022 roku

By 22 listopada 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 22 listopada 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Garliczka na dzień 30 listopada 2022 roku (środa) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w sali Księżycowej w Woli Zachariaszowskiej.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały ws zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2023 rok.
  6. Sprawy bieżące sołectwa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce orz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garliczka
(-) Marta Żylska

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content