Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Batowice 10 listopada 2023 roku

By 30 października 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 30 października 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Batowice w dniu 10 listopada 2023 roku (piątek) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w budynku wielofunkcyjnym w Batowicach, ul. Matejki 20.

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
 5. Wybór gospodarza budynku.
 6. Wybór osoby do utrzymywania porządku w sołectwie Batowice.
 7. Świetlica sołectwa Batowice.
 8. Wybór przewodniczącego Rady Seniorów.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie:
  – przyjęcie budżetu Sołectwa Batowice na rok 2024.
 10. Sprawy bieżące sołectwa.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:10. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie Urzędu Gminy w zakładce sołectwa. Protokół będzie można przeczytać 15 minut przed zebraniem

 

Sołtys Sołectwa Batowice
(-) Elżbieta Gołąb

Close Menu
 
25 maja 2024
Skip to content