Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Batowice 30 czerwca 2023 roku

By 23 czerwca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 23 czerwca 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa sołtys sołectwa Batowice zaprasza na zebranie wiejskie sołectwa Batowice które odbędzie się 30 czerwca 2023 roku (piątek) o godzinie 19.00 w Budynku Wielofunkcyjnym w Batowicach ul. Matejki 20

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowanych uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
  5. Wybór przewodniczącego Rady Seniorów.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Wolne wnioski mieszkańców.
  8. Zamknięcie obrad.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 19:10. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie Urzędu Gminy w zakładce sołectwa. Protokół będzie można przeczytać 30 minut przed zebraniem

Sołtys Sołectwa Batowice
(-) Elżbieta Gołąb

 

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content