Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Bibice 12 listopada 2023 roku

By 2 listopada 202313 listopada, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 13 listopada 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Bibice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Bibice w dniu 12 listopada – niedziela, 2023 r. o godzinie 17:10 w Domu Ludowym, Bibice , Rynek 2.
Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z Zebrania Wiejskiego z dnia 21.05.2023 r.
 5. Działania w sołectwie w 2023 r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał:
  1) W sprawie: „Zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego sołectwa Bibice na 2024 r.” – wnioski do budżetu Gminy i budżetu Powiatu Krakowskiego;
  2) W sprawie “Opinii dotyczącej zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Bibice”.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie zebrania.

Porozmawiajmy o Bibicach i sprawach dla mas Bibiczan ważnych.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie o godz. 17:15. Data, miejsce, porządek obrad bez zmian.
Z protokołem z dnia 21.05.2023 r. można zapoznać się pod adresem www.zielonki.pl – zakładka Nasza Gmina-Sołectwa-Protokoły.

Sołtys Sołectwa Bibice
(-) Tadeusz Łysek

Close Menu
 
16 kwietnia 2024
Skip to content