Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów-Boleń 24 sierpnia 2020 roku

By 17 sierpnia 2020No Comments

Ostatnia aktualizacja 17 sierpnia 2020 przez admin

Na podstawie §25, ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Bosutów-Boleń na dzień 24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 20:00. Zebranie odbędzie się na boisku sportowym przy remizie OSP.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) nadania nazwy nowej ulicy Bajeczna (przy pętli autobusowej),
2) udzielenie zgody na poprowadzenie kabla elektroenergetycznego przez działkę sołecką nr 75/60 na końcu ul. Konwaliowej w Bosutowie wraz z ustaleniem kwoty za to pozwolenie.
7. Sprawy bieżące sołectwa (w tym dyskusja na temat nowego budżetu).
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

Uczestnicy zebrania obowiązkowo muszą być zabezpieczeni w maski ochronne i rękawiczki jednorazowe oraz własne długopisy.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 20:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania zostanie wyłożony do wglądu na sali 15 min. przed rozpoczęciem zebrania.

 

Sołtys Sołectwa Bosutów-Boleń
(-) Katarzyna Harmata

Close Menu
 
23 maja 2024
Skip to content