Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Brzozówka 17 października 2023 roku

By 5 października 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 5 października 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa  zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Brzozówka na dzień 17 października 2023 roku (wtorek) o godzinie 19:00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wielofunkcyjnym, ul. Krakowska 20.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z 16 maja 2023 roku.
  5. Informacja dzielnicowego Komisariatu Policji w Zielonkach na temat stanu bezpieczeństwa na terenie sołectwa.
  6. Przyjęcie planu rzeczowo-finansowego sołectwa na 2024 rok.
  7. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  8. Zakończenia zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 19:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.
Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

 

Sołtys Sołectwa Brzozówka
(-) Elżbieta Cich

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content