Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Dziekanowice 25 czerwca 2023 roku

By 16 czerwca 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 czerwca 2023 przez AO

Na podstawie § 24, ust. 1a oraz § 25, ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Dziekanowice w dniu 25 czerwca 2023 roku (niedziela) o godz. 15:15.
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania – 16.10.2022 r.
 5. Przyjęcie uchwały w sprawie opinii dotyczącej oddania w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Dziekanowice o powierzchni 76 m2 część działki 80/16 i 80/17.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo finansowego za rok 2022 oraz z działalności sołtysa i rady sołeckiej.
 7. Informacje w sprawie m.in.:
  – obowiązków i odpowiedzialności właścicieli nieruchomości i właścicieli zwierząt,
  – utrzymania czystości i porządku,
  – ochrony środowiska (ocieplenia budynków i wymiana pieców węglowych bezklasowych),
 8. Dyskusja i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15:30. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.

Uwaga: zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

 

Sołtys sołectwa Dziekanowice
(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
25 czerwca 2024
Skip to content