Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice 27 października 2019 roku

By 16 października 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 16 października 2019 przez admin

Na podstawie §24, ust. 1a oraz §25, ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 27 października 2019 roku (niedziela) o godz. 15:00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (2.06.2019).
5. Podjęcie uchwał.
6. Informacja, dyskusja, wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.
W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do Rady Gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej U.G. Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

 

Sołtys Sołectwa Dziekanowice

(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
19 czerwca 2024
Skip to content