Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice 27 października 2019 roku

By 16 października 2019No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 16 października 2019 przez admin

Na podstawie §24, ust. 1a oraz §25, ust. 2 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 27 października 2019 roku (niedziela) o godz. 15:00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (2.06.2019).
5. Podjęcie uchwał.
6. Informacja, dyskusja, wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.
W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do Rady Gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej U.G. Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

 

Sołtys Sołectwa Dziekanowice

(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
27 lutego 2024
Skip to content