Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice 7 października 2018 roku

By 27 września 2018No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 września 2018 przez admin

Sołtys Sołectwa Dziekanowice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 7 października (niedziela) 2018 r. o godz. 15:00
Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.
Porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (22.04.2018).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego sołectwa Dziekanowice na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Wierzbowej.
7. Informacje.
8. Dyskusja i wnioski.
9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15:15.
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: Prawo głosowania nad uchwałami mają osoby pełnoletnie (18 lat) zameldowane na pobyt stały, czasowy, zamieszkujące w sołectwie z zamiarem stałego pobytu, które złożą w dniu zebrania stosowne oświadczenie przy podpisywaniu listy obecności.
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się n astronie internetowej U.G. Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.

Sołtys Sołectwa Dziekanowice
(-) Stanisław Czaplak

Close Menu
 
21 kwietnia 2024
Skip to content