Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna 19 listopada 2017 r

By 9 listopada 2017No Comments

Ostatnia aktualizacja 9 listopada 2017 przez admin

Sołtys sołectwa Garlica Duchowna zwołuje zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna w dniu 19 listopada 2017 r. (niedziela) o godzinie 17.00. Zebranie odbędzie się w Budynku Wiejskim w Garlicy Murowanej Garlica Murowana ul. Garlicka 85.

Proponowany porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał
4. Zatwierdzenie porządku obrad
5 Przyjęcie protokołu z poprzewdniego zebrania.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego wydatków Sołectwa Garlica Duchowna na 2018 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nazwy ulicy leżącej na granicy Garlicy Duchownej i Garlicy Murowanej.
8. Sprawy bieżące sołectwa.
9. wolne wnioski
10. Zakończenie zebrania.
W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał w pierwszym terminie, sołtys zwołuje zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17.15 Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej www.zielonki.pl – zakładka: Nasza gmina – Sołectwa – Protokoły z zebrań wiejskich. Zostanie też wyłożony do wglądu na 15 minut przed zebraniem.

 

Sołtys sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

Close Menu
 
23 lipca 2024
Skip to content