Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna 24 listopada 2023 roku

By 16 listopada 202327 listopada, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 27 listopada 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna na dzień 24.11.2023 (piątek) o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w domku na placu zabaw.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na rok 2024.
  6. Sprawy bieżące sołectwa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18.45
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

Close Menu
 
2 grudnia 2023
Skip to content