Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna 24 listopada 2023 roku

By 16 listopada 202327 listopada, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 listopada 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna na dzień 24.11.2023 (piątek) o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w domku na placu zabaw.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na rok 2024.
  6. Sprawy bieżące sołectwa.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18.45
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

Close Menu
 
26 maja 2024
Skip to content