Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna 29 grudnia 2023 roku

By 21 grudnia 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 21 grudnia 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6, w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Garlica Duchowna na dzień 29.12.2023 rok (piątek) o godzinie 17:00. Zebranie odbędzie się w domku na placu zabaw.

Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęci protokołu poprzedniego zebrania z dnia 24.11.2023.
  5. Sprawy bieżące sołectwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godzinie 17:15. Data, miejsce oraz proponowany porządek pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
(-) Artur Nogieć

 

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content