Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna 7 lipca 2019 roku

By 2 lipca 2019No Comments

Ostatnia aktualizacja 2 lipca 2019 przez admin

Na podstawie §25 ust. 2 oraz §27 ust. 6 w związku z §24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Garlica Duchowna na dzień 7.07.2019 (niedziela) o godzinie 17:00. Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej koło placu zabaw. W razie niepogody w Domku Myśliwskim.
Porządek spotkania:

1. Otwarcie zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania.
5. Sprawy bieżące sołectwa.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 17:15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

                                                                      Sołtys Sołectwa Garlica Duchowna
                                                                               (-) Artur Nogieć

Close Menu
 
20 maja 2024
Skip to content