Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka 17 czerwca 2022 roku

By 10 czerwca 2022No Comments

Ostatnia aktualizacja 10 czerwca 2022 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie Sołectwa Garliczka na dzień 17 czerwca 2022 r. (piątek) o godzinie 18:30. Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Radosna.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności do podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 15 października 2021 roku.
  5. Informacja na temat wymiany pieców i obowiązku złożenia deklaracji CEEB.
  6. Sprawy bieżące sołectwa i wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:45. Data , miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian. Protokół z poprzedniego zebrania jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Zielonki.

Sołtys Sołectwa Garliczka
(-) Marta Żylska

Close Menu
 
18 lipca 2024
Skip to content