Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Garliczka 24 listopada 2023 roku

By 15 listopada 202327 listopada, 2023No Comments
Print Friendly, PDF & Email

Ostatnia aktualizacja 27 listopada 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Garliczka na dzień 24 listopada (piątek) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Radosna.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania z dnia 29 lipca 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2024 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ulicy „Na Zakońce”.
  7. Sprawy bieżące sołectwa.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garliczka
(-) Marta Żylska

Close Menu
 
4 grudnia 2023
Skip to content