Skip to main content
search
Informacje sołeckie

Zebranie Wiejskie Sołectwa Garliczka 24 listopada 2023 roku

By 15 listopada 202327 listopada, 2023No Comments

Ostatnia aktualizacja 27 listopada 2023 przez AO

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw zwołuję zebranie wiejskie sołectwa Garliczka na dzień 24 listopada (piątek) o godzinie 18:00. Zebranie odbędzie się w altanie wiejskiej – plac zabaw ul. Radosna.
Porządek spotkania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu poprzedniego zebrania z dnia 29 lipca 2023 r.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego wydatków sołectwa na 2024 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany ulicy „Na Zakońce”.
  7. Sprawy bieżące sołectwa.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku stwierdzenia braku prawomocności zebrania w pierwszym terminie, zwołuję zebranie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 18:15 (do 30 minut od I terminu zebrania). Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad pozostają bez zmian.

Sołtys Sołectwa Garliczka
(-) Marta Żylska

Close Menu
 
24 kwietnia 2024
Skip to content